Σημαντικές Ειδήσεις

money_9

Εργαλείο ρευστότητας για τις ασφαλιστικές τα ομόλογα έργου

Iδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάλογες επενδύσεις έχουν οι πολυεθνικοί ασφαλιστικοί όμιλοι, που ήδη στο εξωτερικό δεσμεύουν σημαντικό μέρος των διαθέσιμων κεφαλαίων τους σε ανάλογους τίτλους

Read More »
writing

Οι στόχοι της ΕΕΑΕ στον πρώτο χρόνο της θητείας της

Στα πεπραγμένα αυτής της χρονιάς καταγράφεται η αποτελεσματική, αλλά όχι κατ΄ανάγκη και πάντα ικανοποιητική, διαβούλευση με τους Αρμόδιους Φορείς σε θέματα Αρχών, Εποπτείας, Δεοντολογίας και Εφαρμογής

Read More »

Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Ανασφάλιστος

Απόψεις

Οικονομία - Πολιτική

Υγεία & Κοινωνική Ασφάλιση

Insurance Videos

Διεθνείς Ειδήσεις

Στελέχη και Μετακινήσεις

Εκπαίδευση