Εκπαίδευση

Με επιτυχία η επιμορφωτική ημερίδα της LIMRA στην Εθνική Ασφαλιστική

Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύχρονης στρατηγικής συνεργασίας της Εθνικής Ασφαλιστικής με τον οργανισμό LIMRA International, η οποία εστιάζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους Συνεργάτες του Εταιρικού Δικτύου

Read More »

Webinar: «Η κοινωνική ασφάλιση και ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης – ευκαιρία πωλήσεων για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελληνική κοινωνία και οικονομία, ονομάζεται «δημογραφικό». Κάθε χρόνο όλο και λιγότεροι θα

Read More »