Εκπαίδευση

Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ε.Ι.Α.Σ και Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης, Customer Service and Relationship Management, εντάσσεται στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής συνεργασίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και προσφέρει την πλέον ανταγωνιστική, εφαρμοσμένη και καινοτομική τεχνογνωσία

Read More »

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων ζωής και αξιολόγησης κινδύνων

Οι  Ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν την πεμπτουσία του Ασφαλιστικού Θεσμού και, επομένως, χρειάζεται να ευρίσκονται ψηλά στο ασφαλιστικό ενδιαφέρον της κοινωνίας μας, των Ασφαλιστικών Εταιρειών και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Read More »

ΕΙΑΣ: Επαγγελματική Κατάρτιση Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών και Διακανονιστών Ζημιών Αυτοκινήτου

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 26 Ιουνίου και οδηγεί σε πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT & CLAIMS ADJUSTMENT - Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι αιτήσεις συμμετοχής

Read More »