Υπέρμετρη αδιαφάνεια για να αυξηθεί η ασφαλιστική διείσδυση

Πάει καλά η υγεία;  Θέλουν οι ασφαλιστικές να αυξήσουν την ασφαλιστική διείσδυση; Οι συνθήκες μονοπωλίου ποιους ευνοούν; Μήπως οι ασφαλισμένοι είναι ωσάν μόνοι στην έρημο έστω και αν βρίσκονται σε μία πολυάνθρωπη πολιτεία;  Ασύνδετες είναι οι έννοιες αυτές ,που όμως θα την συνδέσει ο Ανασφάλιστος

Εξ’ ευωνύμων και εκ δεξιών, όπου και να σταθεί ο Ανασφάλιστος βομβαρδίζεται από καταγγελίες ασφαλισμένων και  από  διαμαρτυρίες ασφαλιστών. Οι ασφαλιστές δεν μπορούν να κάνουν καλά την δουλειά τους, οι ασφαλισμένοι τα παρατούν και προτιμούν να γυρίσουν στο καθεστώς του ανασφάλιστου πολίτη γιατί δεν τα βγάζουν πέρα με τις αυξήσεις που κλήθηκαν να πληρώσουν  για να παραμείνουν ασφαλισμένοι.

Το ιδιωτικά νοσοκομεία ελέγχουν τις ασφαλιστικές, αντί οι ασφαλιστικές να ελέγχουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τα χέρια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης  ενώ μπορεί να πουλήσει, είναι δεμένα. Η ατολμία των ασφαλιστικών να προσδιορίσουν εκ νέου και με διαφάνεια τις επιχειρηματικές τους συμβάσεις με τα νοσοκομεία οδηγεί τους ασφαλισμένους στο να ‘διαγράψουν’ τα συμβόλαια τους και στην έξοδο τους από την ιδιωτική ασφάλιση. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να φέρουν πίσω τον πελάτη; Πόσους νέους πελάτες χάνουν οι ασφαλιστικές ; Πόσοι δεν θα επιστρέψουν;  Μετά μιλάμε για να αυξηθεί η ασφαλιστική συνείδηση και το κενό προστασίας στην υγεία.

Η εισαγωγή και ο επίλογος δεν έχουν σημασία στις ουσιαστικές υποθέσεις, αν το κυρίως περιεχόμενο είναι ‘κενό’. Μπορείτε εσείς να πείσετε κάποιων για τα θετικά της ιδιωτικής ασφάλισης διαφημίζοντας μόνο ένα προϊόν;  Είναι σαν τα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών που στην αρχή έχουν τους ανθρώπους να συστήνονται με το όνομα τους, στο τέλος εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και τις ευχές τους, αλλά ο πελάτης δεν εξυπηρετείται ποτέ γιατί το περιεχόμενο είναι κενό.

Εδώ ακούμε για υπερχρεώσεις των ιδιωτικών νοσοκομείων κατά το δοκούν και ανάλογα με την ασφαλιστική που απευθύνονται, που στο τέλος το κόστος μετακυλίεται στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια . Ακούμε ότι η ρήτρα καλού αποτελέσματος στα ομαδικά δεν μπορεί να δουλέψει λόγω των υπερβολικών ζημιών που στέλνουν προς αποζημίωση στις ασφαλιστικές τα νοσοκομεία.  Ακούμε ότι η χρήση του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού αυξάνεται με γεωμετρική ταχύτητα χωρίς να το απαιτούν οι περιστάσεις.  Ετσι, και οι ασφαλιστικές για να μην γράψουν στα τετράδια τους ζημιές, κάνουν αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας.

Ο ασφαλισμένος ιδιωτικά πληρώνει τις αυξήσεις, επιβαρύνεται με το ClawBack και το Rebate, άρα ούτε ξέρει τι πληρώνει.

Αφού θέλουν οι ασφαλιστικές  να αυξήσουν της ασφαλιστική τους διείσδυση, γιατί δεν πάνε για αναπροσαρμόσουν τις συμφωνίες τους με τα νοσοκομεία;. Ή μήπως δεν θέλουν να αυξηθεί πίτα και είναι πιο εύκολο να αυξάνεις τα ασφάλιστρα και να κάνεις την ασφάλιση προσιτή μόνο στους λίγους.;

Είναι εύκολο να διοργανώνεις και να υποστηρίζεις οικονομικά συνέδρια για την υγεία που να προτάσσουν στο Σύστημα Διαγνωστικών Ομοιογενών Ομάδων και δύσκολο να φέρεις σε πέρας αυτά που πληρώνεις και θέλεις να κάνεις; Κράτος και ιδιωτικές ασφαλιστικές, τι εννοούν όταν λένε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τον κλάδο, θέλουμε να μειώσουμε το κενό προστασίας;

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το βρίσκουν αξιοκαταφρόνητο να ενεργούν χωρίς να ζυγιάζουν τα υπέρ και τα κατά, χωρίς να έχουν αποκτήσει ασφαλή συνείδηση για τους υπέρτατους λόγους, όπου ενεργούν και χωρίς ούτε να έχουν κάνει τον κόπο να πληροφορηθούν για αυτούς του λόγους. Οι ασφαλιστικές που λειτουργούν υπέρ της κοινωνίας και της υγιούς οικονομίας, τώρα ξέρουν τα υπέρ και τα κατά της κατάστασης αυτής, έχουν την πληροφορία, να ενεργήσουν.  Και έξω στην κοινωνία μας υπάρχουν πολλοί ανασφάλιστοι που θέλουν να ασφαλιστούν με όρους διαφάνειας!.

έρμετρη αδιαφάνεια για να αυξηθεί η ασφαλιστική διείσδυση

Πάει καλά η υγεία;  Θέλουν οι ασφαλιστικές να αυξήσουν την ασφαλιστική διείσδυση; Οι συνθήκες μονοπωλίου ποιους ευνοούν; Μήπως οι ασφαλισμένοι είναι ωσάν μόνοι στην έρημο έστω και αν βρίσκονται σε μία πολυάνθρωπη πολιτεία;  Ασύνδετες είναι οι έννοιες αυτές ,που όμως θα την συνδέσει ο Ανασφάλιστος

Εξ’ ευωνύμων και εκ δεξιών, όπου και να σταθεί ο Ανασφάλιστος βομβαρδίζεται από καταγγελίες ασφαλισμένων και  από  διαμαρτυρίες ασφαλιστών. Οι ασφαλιστές δεν μπορούν να κάνουν καλά την δουλειά τους, οι ασφαλισμένοι τα παρατούν και προτιμούν να γυρίσουν στο καθεστώς του ανασφάλιστου πολίτη γιατί δεν τα βγάζουν πέρα με τις αυξήσεις που κλήθηκαν να πληρώσουν  για να παραμείνουν ασφαλισμένοι.

Το ιδιωτικά νοσοκομεία ελέγχουν τις ασφαλιστικές, αντί οι ασφαλιστικές να ελέγχουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τα χέρια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης  ενώ μπορεί να πουλήσει, είναι δεμένα. Η ατολμία των ασφαλιστικών να προσδιορίσουν εκ νέου και με διαφάνεια τις επιχειρηματικές τους συμβάσεις με τα νοσοκομεία οδηγεί τους ασφαλισμένους στο να ‘διαγράψουν’ τα συμβόλαια τους και στην έξοδο τους από την ιδιωτική ασφάλιση. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να φέρουν πίσω τον πελάτη; Πόσους νέους πελάτες χάνουν οι ασφαλιστικές ; Πόσοι δεν θα επιστρέψουν;  Μετά μιλάμε για να αυξηθεί η ασφαλιστική συνείδηση και το κενό προστασίας στην υγεία.

Η εισαγωγή και ο επίλογος δεν έχουν σημασία στις ουσιαστικές υποθέσεις, αν το κυρίως περιεχόμενο είναι ‘κενό’. Μπορείτε εσείς να πείσετε κάποιων για τα θετικά της ιδιωτικής ασφάλισης διαφημίζοντας μόνο ένα προϊόν;  Είναι σαν τα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών που στην αρχή έχουν τους ανθρώπους να συστήνονται με το όνομα τους, στο τέλος εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και τις ευχές τους, αλλά ο πελάτης δεν εξυπηρετείται ποτέ γιατί το περιεχόμενο είναι κενό.

Εδώ ακούμε για υπερχρεώσεις των ιδιωτικών νοσοκομείων κατά το δοκούν και ανάλογα με την ασφαλιστική που απευθύνονται, που στο τέλος το κόστος μετακυλίεται στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια . Ακούμε ότι η ρήτρα καλού αποτελέσματος στα ομαδικά δεν μπορεί να δουλέψει λόγω των υπερβολικών ζημιών που στέλνουν προς αποζημίωση στις ασφαλιστικές τα νοσοκομεία.  Ακούμε ότι η χρήση του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού αυξάνεται με γεωμετρική ταχύτητα χωρίς να το απαιτούν οι περιστάσεις.  Ετσι, και οι ασφαλιστικές για να μην γράψουν στα τετράδια τους ζημιές, κάνουν αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας.

Ο ασφαλισμένος ιδιωτικά πληρώνει τις αυξήσεις, επιβαρύνεται με το ClawBack και το Rebate, άρα ούτε ξέρει τι πληρώνει.

Αφού θέλουν οι ασφαλιστικές  να αυξήσουν της ασφαλιστική τους διείσδυση, γιατί δεν πάνε για αναπροσαρμόσουν τις συμφωνίες τους με τα νοσοκομεία;. Ή μήπως δεν θέλουν να αυξηθεί πίτα και είναι πιο εύκολο να αυξάνεις τα ασφάλιστρα και να κάνεις την ασφάλιση προσιτή μόνο στους λίγους.;

Είναι εύκολο να διοργανώνεις και να υποστηρίζεις οικονομικά συνέδρια για την υγεία που να προτάσσουν το Σύστημα Διαγνωστικών Ομοιογενών Ομάδων και δύσκολο να φέρεις σε πέρας αυτά που πληρώνεις και θέλεις να κάνεις; Κράτος και ιδιωτικές ασφαλιστικές, τι εννοούν όταν λένε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τον κλάδο, θέλουμε να μειώσουμε το κενό προστασίας;

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το βρίσκουν αξιοκαταφρόνητο να ενεργούν χωρίς να ζυγιάζουν τα υπέρ και τα κατά, χωρίς να έχουν αποκτήσει ασφαλή συνείδηση για τους υπέρτατους λόγους, όπου ενεργούν και χωρίς ούτε να έχουν κάνει τον κόπο να πληροφορηθούν για αυτούς του λόγους. Οι ασφαλιστικές που λειτουργούν υπέρ της κοινωνίας και της υγιούς οικονομίας, τώρα ξέρουν τα υπέρ και τα κατά της κατάστασης αυτής, έχουν την πληροφορία, να ενεργήσουν.  Και έξω στην κοινωνία μας υπάρχουν πολλοί ανασφάλιστοι που θέλουν να ασφαλιστούν με όρους διαφάνειας!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*