Ανασφάλιστος

Ασφάλειες: Σύγχρονη αγορά αλλά παγιδευμένη σε αντιφάσεις

Προοπτικές ανάπτυξης υπάρχουν, αυτό το λέμε 10 χρόνια και στην ασφαλιστική αγορά. Πόσες, όμως προοπτικές υπάρχουν στο να κρατήσουν οι επενδυτές το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα και την ασφαλιστική αγορά όταν σημειώνονται καθυστερήσεις

Read More »

Μην πουλάτε τσάμπα κινδύνους

Καλό να ακούμε για τις ξένες επιχειρήσεις και πόσο καλά είναι ασφαλισμένες, σε σχέση με τις ελληνικές, αλλά ας μην ταξιδέψουμε σε άλλες Ηπείρους, στην Ευρώπη ο επιχειρηματίας έχει από πολύ μικρός εκπαιδευτεί και κατανοήσει τους κινδύνους

Read More »

Bancassurance: Όλα για την πώληση, πάρτε κόσμε

Καμία ποιότητα, καμία εξειδίκευση, όλοι για όλα, πάρτε κόσμε ασφάλειες, ό,τι να είναι και ας μην έχετε την ανάγκη. Οπως το πάνε οι τράπεζες θα εξαφανίζουν και τον όρο bancassurance από το λεξιλόγιο τους

Read More »

Ανασφάλιστα λόγια

Λόγια ανασφάλιστα. Βαρύγδουπες δηλώσεις. Από πού πλουτίζουν οι ασφαλιστικές; Πόσο είναι το κόστος των συμβολαίων αυτών, ξέρουν όσοι γράφουν και ακόμα πως λειτουργούν;.

Read More »