Ανασφάλιστος

Μόντε Κάρλο ή Μύκονο, οι CEO των αντασφαλιστικών;

Η Μύκονος έχει την φήμη της, το Μόντε Κάρλο, επίσης την δική του. Προσοχή στην παγίδα, η στήλη του Ανασφάλιστου δεν αναφέρεται μόνο σε ό,τι το χρήμα κάνει να λάμπει. Και οι δύο προορισμοί ελκύουν. Εν τούτοις, αναρωτέται η στήλη, τόσο όσο να είχε η Μύκονος τα μεγάλα ονόματα που τραβάει το Μόντε Κάρλο κάθε χρόνο στο καθιερωμένο RendezVous ;

Read More »

Φλέγεται η ασφαλιστική αγορά

Υπό την αίρεση και η εγχώρια ασφαλιστική αγορά ξεκαθαρίσει τι θέλει να κάνει, με ποιους τρόπους θέλει να αναπτυχθεί και σε ποιους τομείς, και να μην γυρνά γύρω από την ουρά της, την πατά και μετά τρέχει.

Read More »