Ανασφάλιστος

Ξεκαθάρισμα «λογαριασμών» στις ασφαλιστικές

Τα αισιόδοξα σενάρια μας λένε ότι ο κλάδος ζωής θα καταφέρει να αντιστρέψει την αρνητική του πορεία το 2023 και οι «λογαριασμοί» των unit linked θα ξεκαθαρίσουν. Το αισιόδοξο αυτό σενάριο έχει μία αίρεση: ό,τι οι ασφαλιστικές ζωής δεν θα ρευστοποιούν και θα ξαναγοράζουν τα ίδια συμβόλαια για να δείξουν αποζημιώσεις, έσοδα, και όγκο παραγωγής, ότι οι προμήθειες προς την ...

Read More »

“Τις πταίει” τελικά;

Τι φταίει και η ασφαλιστική βιομηχανία παραμένει στάσιμη εδώ και καιρό;  Οι νέες ανάγκες στην ασφάλιση δεν αποτυπώνονται στην παραγωγή, η συμμετοχή στο ΑΕΠ έχει “κολλήσει”

Read More »

3 γρίφοι για την ασφαλιστική αγορά

Η ενεργειακή κρίση και οι πληθωριστικές πιέσεις που αυτή προκαλεί θέτουν εμπόδια στην περαιτέρω δυναμική της οικονομίας και επηρεάζουν, ταυτόχρονα, την εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς. 

Read More »

«Αγκάθια» στην ασφαλιστική αγορά

Σήμερα, οι πιέσεις εντείνονται: υψηλός πληθωρισμός, ενεργειακό κόστος, αμφιβολίες για την πορεία της οικονομίας και αποδυνάμωση της αγοραστικής δύναμης σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν «αγκάθια», ενώ οι πραγματικές συνέπειες από τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι εύκολο να «ποσοτικοποιηθούν». 

Read More »