Αλλαγές στον χάρτη των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

της Ελενας Ερμείδου

Αλλαγές στον χάρτη της κατάταξης των πρώτων μεγαλύτερων ασφαλιστικών Περιουσίας και Ζωής καταγράφουν οι Εκθέσεις Φερεγγυότητας 2023 στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας.

Οι αλλαγές δεν έχουν προκύψει μόνο από την αύξηση κατά 9% της παραγωγής ασφαλίστρων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, συνολικά στα  5.266 εκ. ευρώ, αυξημένη κατά 8,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ήτοι 5,7% στις ασφαλίσεις ζωής και 12% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, αλλά και από τα ενοποιημένα αποτελέσματα που παρουσίασαν όμιλοι μετά από συγχωνεύσεις. Εκ των αποτελεσμάτων εξάγεται ότι περίπου το 70% της παραγωγής ασφαλίστρων ζωής και περιουσίας το ελέγχουν 5 μεγάλες ασφαλιστικές.

Κλάδος Ζωής 

Στο κλάδο ζωής μπροστά από την Εθνική Ασφαλιστική με παραγωγή στις ασφαλίσεις ζωής  530,6 εκ. προέρχονται από τα συμβόλαια Ζωής και Υγείας (2022: 479.) βρίσκεται η ΝΝ Hellas με παραγωγή ασφαλίστρων από τα 884,4 εκατομμύρια ευρώ το 2022, 881,9 εκατομμύρια ευρώ το 2023.

Ακολουθεί αμέσως μετά η Eurolife FFH Life με συνολική παραγωγή 527,9 εκατ. έναντι  537,7 εκατ. το 2022. Η Generali με αύξηση στην παραγωγή του κλάδου Ζωής 10,7% στα 272,1 εκατομμύρια, και η Alpha Life με 267 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 181.3 εκατ. ευρώ το 2022.

Κλάδος Περιουσίας 

Στον κλάδο Περιουσίας τις πρωτιές καταλαμβάνουν οι Interamerican με παραγωγή στον κλάδο ασφάλισης περιουσίας 379 εκατ. ευρώ και συνολική παραγωγή  431 εκατ. ευρώ. Η Allianz με ενοποιημένα αποτελέσματα 437 εκατομμυρίων ευρώ εκ των οποίων τα 305,6 εκατ. προέρχονται από το κλάδο ζωής. Η ERGO με παραγωγή στον κλάδο περιουσίας 257,6 εκατ. ευρώ και συνολική παραγωγή για το έτος 2023 275,7 εκατ. ευρώ. Η Generali με παραγωγή ύψους 272,1 εκατ. ευρώ στις γενικές ασφαλίσεις και συνολική παραγωγή 508,9 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Ασφαλιστική με παραγωγή στον κλάδο κατά ζημιών ύψους 203,7 εκατ. ευρώ και συνολική παραγωγή 734,3 εκατ. ευρώ.

Αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν μέσα στο 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*