Στελέχη και Μετακινήσεις

HDI Global SE, Hellas: Ενισχύει την ομάδα Διοίκησης με την κ. Μαργαρίτα Γκολφινοπούλου

Η κ. Μαργαρίτα Γκολφινοπούλου διαθέτει μεγάλη εμπειρία και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στον τομέα των επιχειρηματικών ασφαλίσεων, στον οποίο αποκλειστικά δραστηριοποιείται η HDI Global SE, Hellas στις αγορές της Ελλάδος, των Βαλκανίων και των χωρών της ΝΑ Μεσογείου

Read More »