Στελέχη και Μετακινήσεις

Oι “5” του ΣΕΜΑ

Τα χαρτοφυλάκιά τους ανέλαβαν οι νέοι υπεύθυνοι των πέντε Επιτροπών του ΣΕΜΑ, οι οποίοι συμμετέχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Read More »

Η «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αναζητά υπάλληλο γραφείου για την υποστήριξη των Εκδόσεων του Κλάδου Γενικής Αστικής Ευθύνης και Τεχνικών Ασφαλίσεων

Η Ασφαλιστική Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά υπάλληλο γραφείου για την υποστήριξη των Εκδόσεων

Read More »