Ο Μιχάλης Τζωρτζωρής στο IWtalks για τις επαγγελματικές ασφαλίσεις

Μια ιδιωτική ασφάλιση που θα αποδίδει μετρήσιμα οφέλη στην κοινωνία και την οικονομία, με περισσότερη ανταποδοτικότητα στους ευάλωτους πολίτες, σε στενή συνεργασία με την πολιτεία και σε ένα πλαίσιο που οι μεσίτες ασφαλίσεων θα έχουν καθοριστικό ρόλο οραματίζεται ο κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής.

Ως πρόεδρος του ΣΕΜΑ και σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο θεσμικό και συνδικαλιστικό φορέα ηγείται μιας προσπάθειας συντονισμένης με σαφείς στόχους και προσανατολισμό προκειμένου να επέλθουν αυτές οι ουσιαστικές αλλαγές που θα αποδώσουν υπεραξία στην αγορά και σε όσους συντελούν σε αυτή επαγγελματικά.

Υπέρμαχος μιας νέας διευρυμένης αντίληψης για την συνεισφορά της ιδιωτικής ασφάλισης προσδιορίζει μέσα από ένα σχέδιο δράσεων του ΣΕΜΑ τα όσα θα πρέπει να επέλθουν προκειμένου να γίνει η αναγκαία μετάβαση σε μια νέα εποχή όπου η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα θα συνεισφέρει στην συλλογική πρόοδο του κράτους και της κοινωνίας συγκλίνοντας ταυτόχρονα με τα όσα ισχύουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.   Μιλά για θέσπιση κινήτρων και άρση υφιστάμενων εμποδίων, προσδιορίζει την σημερινή κατάσταση, και περιγράφει ένα διαφορετικό «μοντέλο» ανάπτυξης της αγοράς.

Πρεμιέρα κάνει το IWtalks με τον κ. Μιχάλη Τζωρτζωρή, Πρόεδρο, Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) & Πρόεδρο, Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) και τον δημοσιογράφο Λάμπρο Ρόδη.

Ο Μιχάλης Τζωρτζωρής, Πρόεδρος του ΣΕΜΑ και της ΕΑΔΕ, μιλά στο “IW” και απαντά πως θα προαχθεί ο ασφαλιστικός πολιτισμός στη χώρα μας  μέσω των επαγγελματικών ασφαλίσεων και με συγκεκριμένο κίνητρο