Οι μεγάλες ασφαλιστικές αλλαγές του 2024 και οι κινήσεις των μεγάλων ομίλων

της Έλενας Ερμείδου

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17. Το κόστος και η πολυπλοκότητα είναι και πάλι στο επίκεντρο, με τις συζητήσεις ήδη να στρέφονται στην επανεξέταση ορισμένων προτύπων στο τέλος του 2027.

Το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 17 επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, με νέο ισολογισμό και νέα κατάσταση αποτελεσμάτων. Όλες οι οικονομικές αναφορές αναμένεται να έχουν αλλαγές στην παρουσίασή τους τόσο σε επίπεδο εσόδων (top line), μικτών αποτελεσμάτων (gross margins), όσο και στην κερδοφορία (bottom line). Το νέο πρότυπο απαιτεί νέους τρόπους μέτρησης της απόδοσης, το οποίο σημαίνει και νέους δείκτες μέτρησης (KPIs) με βάση το ΔΠΧΑ 17.

Οι μεγάλοι ασφαλιστικοί όμιλοι βρίσκονται στη διαδικασία καθορισμού των νέων δεικτών που θα αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς δείκτες που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, με βάση τα ετήσια εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και τις πληρωμές αποζημιώσεων και τα αποτελέσματα-κερδοφορία που προκύπτουν από αυτά τα μεγέθη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη κερδοφορία ενός συμβολαίου ή χαρτοφυλακίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την KPMG, λόγω της εκτεταμένης χρήσης του προεξοφλητικού επιτοκίου και της σημαντικής τους επίπτωσης στα αποτελέσματα κατά ΔΠΧΑ, η επίδραση του προεξοφλητικού επιτοκίου θα επηρεάσει δραστικά και τη συμπεριφορά των KPIs.

Η νέα λογιστική αντιμετώπιση, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 17, οδηγεί σε αναβολή κερδών κατά τη διάρκεια της ζωής των ασφαλιστικών συμβολαίων μέσω μιας νέας λογιστικής υποχρέωσης, του Συμβατικού Περιθωρίου Υπηρεσιών ή CSM, ενώ απαιτεί άμεση αναγνώριση της ζημίας για ζημιογόνα χαρτοφυλάκια.

 Στην «πρώτη γραμμή» οι εισηγμένοι όμιλοι

Η λειτουργική πολυπλοκότητα και οι μετατροπές των συστημάτων που σχετίζονται με την υιοθέτηση των νέων προτύπων  είναι ευρείες και πολυδιάστατες, ενώ αναμένεται να είναι πιο επείγουσες για τις εταιρείες που παράγουν ενδιάμεσες αναφορές. Οι εισηγμένοι όμιλοι θα είναι οι πρώτοι που θα δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα νέα πρότυπα.

Οι μεγάλοι ασφαλιστικοί όμιλοι βρίσκονται στη διαδικασία καθορισμού των νέων δεικτών που θα αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς δείκτες που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, με βάση τα ετήσια εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και τις πληρωμές αποζημιώσεων και τα αποτελέσματα-κερδοφορία που προκύπτουν από αυτά τα μεγέθη.

 

Έγκριση του ΔΠΧΑ 17 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διαχωρισμό από τις ετήσιες γενιές συμβολαίων (Carve-out for annual cohorts)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα το νομοθετικό της κείμενο για την έγκριση του ΔΠΧΑ (IFRS) 17, μαζί με τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνεδρίασης της Ρυθμιστικής Επιτροπής Λογιστικής (ARC), που ψήφισε υπέρ των προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τις ετήσιες γενιές συμβολαίων.

Τι υποστηρίζει η Insurance Europe

Επιπλέον, η Insurance Europe υποστηρίζει την έγκριση του ΔΠΧΑ 17 –περιλαμβανομένων και των τροποποιήσεων που αφορούν την υλοποίηση των annual cohorts που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή– και ως εκ τούτου χαιρετίζει την απόφαση του Accounting Regulatory Committee (ARC) να εγκρίνει το κείμενο.

Οι απαιτήσεις του IASB συνώνυμο του κόστους

Το θέμα των annual cohorts αποτελεί θεμελιώδες ενδιαφέρον για τους ασφαλιστές, επειδή οι απαιτήσεις του IASB προσθέτουν κόστος και ίσως δεν αντανακλά επαρκώς την πραγματική οικονομική φύση ορισμένων ασφαλιστικών προϊόντων. Η τροποποίηση που προτείνει η Επιτροπή παρέχει στους Ευρωπαίους ασφαλιστές την επιλογή να εξαιρούν τα συμβόλαια αμοιβαιοποιημένα μεταξύ γενεών και συμβάσεων ταμειακών ροών από την ετήσια απαίτηση των annual cohorts του ΔΠΧΑ 17.

Επανεξετάσεις από την Επιτροπή στις 31 Δεκεμβρίου του 2027

Σημειώνεται πως η Επιτροπή θα επανεξετάσει θέματα που αφορούν τα ΔΠΧΑ 17 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της αναθεώρησης του ΔΠΧΑ 17 μετά την εφαρμογή από την IASB.

Aπό το περιοδικό INSURANCE WORLD (τεύχος IANOYAΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*