Ανατιμήσεις στα ασφάλιστρα υγείας, το μέλλον της ιδιωτικής υγείας

της Ελενας Ερμείδου

Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με τις ανατιμήσεις, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, εντός 30 ημερολογιακών ημερών, να λήξει την σύμβαση, και να μην πληρώσει τα ασφάλιστρα. Να μείνει ανασφάλιστος, δηλαδή. Είναι, όμως αυτό που θέλουν οι ασφαλιστικές ή τα ιδιωτικά νοσοκομεία;

Οι, μεν ασφαλιστικές επιτελούν και κοινωνικό έργο και από τα έσοδα που εισπράττουν θέλουν να αποζημιώνουν και να κρατήσουν τον πελάτη. Για τα δε, ιδιωτικά νοσοκομεία ο μεγαλύτερος πελάτης τους είναι οι ασφαλιστικές. Ισχυρίζονται, όμως  ότι έχουν τεράστια έξοδα και δεν βγαίνουν γιατί οι ασφαλιστικές πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τα νοσοκομεία, ακόμα και μετά από ένα έτος. Και, ο ασφαλισμένος καταλήγει να πιστεύει πως αν δεν ήταν ασφαλισμένος ιδιωτικά θα τον χρέωναν πολύ λιγότερο.

Σκέψεις και ερωτήματα

Γιατί, τα νοσοκομεία να ρωτάνε με το που θα περάσει ο ασφαλισμένος σε ποια ασφαλιστική είστε;. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα ασφαλισμένης στην Bupa, όπου το ιδιωτικό νοσοκομείο χρέωσε για έναν τοκετό 13.000. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Την επόμενη χρονιά επειδή ανέβηκε ο δείκτης ζημιών, της αναπροσάρμοσαν το ασφάλιστρο. Αμέσως μετά από αυτό έκοψε την ατομική επέκταση του ομαδικού συμβολαίου.

Οι αυξήσεις

Οι ασφαλιστικές εταιρείες δικαιούνται να προβαίνουν σε αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας, ακόμη και όταν η συμβατική ρήτρα για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων είναι ασαφής, υπό προϋποθέσεις, και υπό την αίρεση ότι ο ασφαλισμένος έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν ισχύσει η αναπροσαρμογή.

Όλα αυτά ισχύουν για μακροχρόνια ασφαλιστήρια υγείας που έχουν συνταχθεί μέχρι έναρξη ισχύος του Ν.4738/2020 (27.10.2020), εξαιρουμένων των συμβάσεων που δεν προβλέπονται αναπροσαρμογές ή προβλέπονται σταθερές αναπροσαρμογές.

Ας σημειώσουμε ότι το 2022 θεσμοθετήθηκε ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ), μετά από μελέτη του ΙΟΒΕ που δικαιοδοτεί τις ασφαλιστικές να αναπροσαρμόζουν ετησίως τα ασφάλιστρα στα μακροχρόνια ασφαλιστήρια υγείας βάσει του άρθρου 2251 του 1994.

Πάνω σε πόσες ασφαλιστικές υπολογίστηκε αυτός ο δείκτης;

Πάνω σε ποια έξοδα τεκμηριώνουν τα τιμολόγια τους τα ιδιωτικά νοσοκομεία;

Υπό ποιο σκεπτικό οι ασφαλιστικές εξοφλούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία σε τόσο μεγάλο διάστημα ;  Τι επιζητούν, αφού ρευστότητα έχουν μεγάλη;

Διαφανής τιμολόγηση χρειάζεται

Μήπως ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις και το τρόπο τιμολόγησης μεταξύ ιδιωτικών κλινικών και ασφαλιστικών για να μπορέσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να πουλήσουν υγεία και να καλύψουν οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*