Συνεντεύξεις

Minetta: Απαιτείται να διευρυνθεί ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ

Στην Ευρώπη, η αντίληψη που έχει επικρατήσει είναι πως η μέριμνα για τη δημόσια υγεία είναι βασικό μέλημα του κράτους. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται στην ιδιωτική ασφάλιση ένας πολύ σημαντικός συμπληρωματικός ρόλος,

Read More »