Συνεντεύξεις

Οι ασφαλιστές που θα εξαφανιστούν από τον χάρτη

Πολλοί θεωρούν ότι ο ασφαλιστικός κλάδος είναι από τους τελευταίους στην εφαρμογή και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ... θα δημιουργηθεί, αν δεν έχει γίνει ως ένα βαθμό ήδη, γόνιμο έδαφος για την διείσδυση αλλά και την επικράτηση νέων παιχτών

Read More »

Τ. Μιχαλόπουλος: Στόχοι ΠΟΑΔ και σχέσεις με τα Μέλη

"Η ΠΟΑΔ, σας απαντώ ότι είναι το Πανελλήνιο Δευτεροβάθμιο Συλλογικό Οργανο της Διαμεσόλαβησης  θεσμοθετημένο από το 1983. Περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες Διαμεσολάβησης και μέλη της  δεν εγγράφονται φυσικά πρόσωπα αλλά Πρωτοβάθμια Σωματεία από όλους τους νομούς της χώρας"

Read More »

Gabriel Bernardino: Τώρα είναι η σωστή ώρα στην Ελλάδα για μεταρρυθμίσεις που θα ενθαρρύνουν τις επικουρικές συντάξεις και τα ΤΕΑ

Κατά την επίσκεψη-«αστραπή» που πραγματοποίησε στην Ελλάδα στα μέσα Φεβρουαρίου –με αφορμή τη συμμετοχή του ως κεντρικού ομιλητή στο 1ο

Read More »

Β.Τουπής Ευρ Πίστη: Δεν θέλουμε άβουλους στρατιώτες

Όταν οι άλλοι ψάχνουν να αποκωδικοποιήσουν την συμπεριφορά του καταναλωτή για να πωλήσουν, η Ευρωπαϊκή Πίστη βάζει μπροστά την λογική. Τα λεκτικά μηνύματα ή οι κινήσεις σώματος δεν αποτελούν αντικείμενο προς ανάλυση.

Read More »

Γ. Βλασσόπουλος: 1,5% το κόστος των Ομαδικών ασφαλίσεων στο μισθολόγιο

Ζητούμενο είναι η εξασφάλιση που παρέχει η κοινωνική πρόνοια σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων, αν αναλογιστούμε ότι η μέση σύνταξη σε τέτοιες περιπτώσεις κυμαίνεται στην περιοχή των 400 ευρώ.

Read More »

Έλ.Τοπάλη: Το υπεύθυνο επιχειρείν καθορίζει την πορεία της Interlife

"Οι πρακτικές διαφάνειας που εφαρμόζουμε συμβάλλουν δυναμικά στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και στην εξασφάλιση αμοιβαίου οφέλους για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας".

Read More »