Λογισμικό

Ψηφιακή ασφάλεια και cloud

Η Pylones Hellas, πάροχος λύσεων πληροφορικής για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με  παρουσία 22 και πλέον ετών σε Ελλάδα, Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης

Read More »

Πώς κινείται η εγχώρια αγορά Λογισμικού και Υπηρεσιών Πληροφορικής;

Στον κλάδο του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός εταιρειών, με τις περισσότερες εξ αυτών να είναι μικρού μεγέθους. Στις περισσότερες

Read More »

Iris: το λογισμικό που βελτιώνει τις προβλέψεις κινδύνου

Μία διαφορετική προσέγγιση -που προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις- στον τομέα του λογισμικού πρόβλεψης κινδύνων ακολουθεί η Green 13, μία εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν από 4 χρόνια στη Βρετανία και δραστηριοποιείται και στην ελληνική αγορά.

Read More »