Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή κάρτα υγείας, τι δεν υποκαθιστά

Η κάρτα υγείας δίνει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την  διαμονή σε μια από τις 27 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος

Read More »