GDV: Τι θέλουν οι ασφαλιστές από την ΕΕ, τα Κράτη Μέλη

Ελενα Ερμείδου

Τον Ιούνιο, οι πολίτες της ΕΕ θα εκλέξουν νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρει η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Γερμανίας, GDV. Τι θέλουν οι ασφαλιστές που εργάζονται στη Γερμανία από την ευρωπαϊκή νομοθεσία τα επόμενα χρόνια; ρωτά η GDV, παραθέτοντας τις προτάσεις της, αλλά και οριοθετώντας το πλαίσιο της Ενωσης στο συνολικό Ευρωπαϊκό σκηνικό, την αξιοπιστία της νομοθεσίας, τα όρια και τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας.

Εφιστά μεγάλη προσοχή σε ψηφιακές εφαρμογές όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι όπου κρίνεται επικίνδυνη, τα κριτήρια περί ανταγωνιστικότητας πρέπει να απορρίπτονται. Την προσοχή της εστιάζει και στην χορήγηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων

GDV, Jörg Asmussen :Μεγάλη προσοχή με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις εφαρμογές υψηλού κινδύνου

Η GDV παρουσίασε τη λίστα με τις προτάσεις της και τις προτεραιότητές που θέτει σε μία Ευρώπη που σε ένα μήνα θα βρεθεί στις κάλπες. Στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της είναι η διαρθρωτική μείωση της Ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας. Μεταξύ των κυρίων προτάσεων της: οι νέοι νόμοι που εκδίδονται, να εξετάζονται συστηματικά εκ των προτέρων, ώστε να καθορίζεται, εάν πρέπει να υποστηριχτούν τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας που αναφέρονται προς όφελος της Ευρώπης ή όχι.

«Ιδιαίτερα στον τομέα της ψηφιοποίησης, οι ευρωπαίοι νομοθέτες θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους σε εφαρμογές υψηλού κινδύνου, όπως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», λέει ο διευθύνων σύμβουλος της GDV, Jörg Asmussen. «Οι καινοτομίες που δεν ενέχουν σαφή κίνδυνο θα πρέπει να προωθούνται αντί να παρεμποδίζονται από ισορροπημένη ρύθμιση».

Μείωση της γραφειοκρατίας

Η μείωση της γραφειοκρατίας πρέπει να εξεταστεί ολιστικά. “Δεν πρόκειται μόνο για την τακτοποίηση των υφιστάμενων κανόνων. Οι οικονομικοί και τεχνικοί πόροι που χορηγούνται μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά και έτσι να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα και τη δύναμη της εσωτερικής αγοράς“, δήλωσε ο ίδιος.

Στενότερη συνεργασία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής – Εθνικής νομοθεσίας

Η GDV ζητά να υπάρξει μία στενότερη συνεργασία του πλαισίου μεταξύ Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας. “Η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο συχνά υπερβαίνει τα όρια, για παράδειγμα όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Με σαφείς και αξιόπιστες διατάξεις σε όλα τα επίπεδα, αποτρέπουμε την υπερβολική ή διπλή ρύθμιση και διασφαλίζουμε την ασφαλή εφαρμογή“, διευκρινίζει ο κος Asmussen.

Κρατικά και Ιδιωτική κεφάλαια στην προστασία της οικονομίας και της κοινωνίας

Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της σε οικονομικά, κοινωνικά και σε όρους άμυνας. Για να γίνει αυτό, αναφέρει η GDV, όχι μόνο χρειάζεται εισροή κρατικών κεφαλαίων, αλλά σε μεγάλο βαθμό ιδιωτικών κεφαλαίων.

Την ίδια στιγμή, η ευημερία των ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων νόμος, ψηφία, γράμματα, νομοθεσία, δικαιοσύνητίθενται σε κίνδυνο από εξελισσόμενους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοχώρου απειλές και εντεινόμενες φυσικές καταστροφές. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία ως μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές και οι πάροχοι κάλυψης κινδύνου προτείνουν να εργαστούν για την ενίσχυση της….

…ανθεκτικότητας στην Ευρώπη

Από αυτή την άποψη, η επανεξέταση της Solvency II παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την EIOPA να διατηρήσει ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο για τους ασφαλιστές επενδύουν μακροπρόθεσμα σε υποδομές και βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία.  Έτσι, στο πλαίσιο αυτό….

… η GDV καλεί:

Τα κράτη μέλη να είναι πιο ανοιχτά στην κατάργηση των παραδοσιακών διασυνοριακών εμποδίων στις επενδύσεις.

→ Τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δράσεις του χρηματοοικονομικής ενημέρωσης ώστε οι μικροεπενδυτές να συμμετέχουν στις κεφαλαιαγορές

→ για Συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την ενίσχυση του ιδιωτικού κεφαλαίου σε υποδομές και επενδύσεις ESG.

→ Τα κράτη μέλη να ορίσουν τρόπους μετάβασης σε επενδύσεις για την προστασία του κλίματος σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα.

Την εκλογίκευση των υφιστάμενων κανόνων περί μη χρηματοοικονομικών αναφορών και γνωστοποίησης για να διασφαλιστεί ότι οι ασφαλιστές διαθέτουν μια ισχυρή βάση δεδομένων ESG για βιώσιμες επενδύσεις

Την απλοποίηση των φορολογικών διατάξεων σε επίπεδο ΕΕ και εξουδετέρωση της τάσης για  αυξανόμενες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

Φυσικές καταστροφές και άλλοι κίνδυνοι – απαιτούνται θεμελιώδεις αλλαγές

Φυσικοί κίνδυνοι όπως πλημμύρες, έντονες βροχοπτώσεις και ξηρασία ανάγονται όλο και περισσότερο στους συστημικούς κινδύνους. Αυτός ο κίνδυνος απαιτεί θεμελιώδεις αλλαγές στην προστασία και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Ταυτόχρονα, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι αυξάνονται. Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο φτάνουν ήδη σε επίπεδα που δεν μπορούν να επιβαρύνουν άλλο τον ιδιωτικό τομέα και μόνο τις ασφαλιστικές, ενώ τα ασφάλιστρα για προστασία στον κυβερνοχώρο δεν είναι προσιτά για τους ασφαλισμένους.

Απαιτείται

→ Η επέκταση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία από πλημμύρες που περιλαμβάνουν έντονες βροχοπτώσεις και τον κίνδυνο κατολισθήσεων

→ Η δημιουργία ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου προσαρμοσμένο στο κλίμα για σχεδιασμό χρήσεων γης και για κατασκευές προσαρμοσμένες σε φυσικούς κινδύνους

→ Η συμμετοχή των ασφαλιστικών σε συζητήσεις για την εύρεση λύσεων έναντι των συστημικών κινδύνων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*