Εταιρείες

40 Χρόνια Συνεταιριστική Ασφαλιστική

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική μετρά σήμερα 40 χρόνια ιστορίας, με το 50,55% του μετοχικού κεφαλαίου της να ανήκει σε ελληνικές συνεταιριστικές ενώσεις και τράπεζες και το υπόλοιπο 49,45% σε ευρωπαϊκές συνεταιριστικές

Read More »

Πώς η Ευρώπη Ασφαλιστική θα αυξήσει τα μερίδιά της

Οι κυριότερες κατηγορίες του κανονισμού των πωλήσεων είναι τρεις: Η αύξηση της νέας παραγωγής, η διατηρησιμότητα του χαρτοφυλακίου, και η συμμετοχή στα κέρδη λόγω καλού αποτελέσματος, το αποκαλούμενο bonus loss ratio.

Read More »