Φορείς εκπροσώπησης

Εις σάρκα μίαν οι διαμεσολαβητές – Οι στόχοι για τον κλάδο

Πρόκειται για την απαρχή μίας προσπάθειας με στόχο την πανελλήνια δικτύωση του κλάδου και την δημιουργία ενιαίου μετώπου προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκες για ακόμα πιο δυναμική παρουσία της ασφαλιστικής κοινότητας

Read More »

Νέο προεδρείο για την Ελλαδοκυπριακή Επιτροπή της LIMRA

H Ελλαδοκυπριακή Επιτροπή της LIMRA, με πάνω από 4 δεκαετίες συνεχούς λειτουργίας της, έχει ως αποστολή την ανάδειξη και την αξιοποίηση των μοναδικών και πολύτιμων υπηρεσιών που παρέχει ο διεθνής οργανισμός LIMRA

Read More »

ΕΑΔΕ:Τι ανακοινώνει για τους πιστοποιημένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

ΕΑΔΕ λογότυπο

Οι δράσεις που πραγματοποιούν οι Σύλλογοι και η ΕΑΔΕ , δεν έχουν ανάγκη συνεχούς προβολής και δημοσιότητας, καθώς εντάσσονται στην καταστατική και δεοντολογική υποχρέωση των Διοικήσεών τους

Read More »