Φορείς εκπροσώπησης

Νέο προεδρείο για την Ελλαδοκυπριακή Επιτροπή της LIMRA

H Ελλαδοκυπριακή Επιτροπή της LIMRA, με πάνω από 4 δεκαετίες συνεχούς λειτουργίας της, έχει ως αποστολή την ανάδειξη και την αξιοποίηση των μοναδικών και πολύτιμων υπηρεσιών που παρέχει ο διεθνής οργανισμός LIMRA

Read More »

ΕΑΔΕ:Τι ανακοινώνει για τους πιστοποιημένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

ΕΑΔΕ λογότυπο

Οι δράσεις που πραγματοποιούν οι Σύλλογοι και η ΕΑΔΕ , δεν έχουν ανάγκη συνεχούς προβολής και δημοσιότητας, καθώς εντάσσονται στην καταστατική και δεοντολογική υποχρέωση των Διοικήσεών τους

Read More »