Τεχνητή Νοημοσύνη και Ασφαλιστική Βιομηχανία

Oμιλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του θεσμού EURASIAN MONEY SHOW, που συνδιοργανώνει το ΕΕΑ, στο Ξενοδοχείο  ATHENS MARIOTT στην αίθουσα DELOS, με ομιλητή τον κ. Σπύρο Φουντούκη.

Ο κος Σπύρος Φουντούκης είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Πληροφορική, στην επιστημονική περιοχή των Υπολογισμών Υψηλής Απόδοσης, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο πλαίσιο της ομιλίας του, θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει τον ασφαλιστικό χώρο αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν σε αυτόν τον τομέα, ενώ θα γίνει επίσης αναφορά και στο πώς ο επαγγελματίας του Κλάδου μας μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες του και να προσαρμοστεί στις αλλαγές του περιβάλλοντος με την χρήση των ΑΙ εργαλείων.

Με την ευκαιρία της συμμετοχής με φυσική παρουσία, στο περιθώριο της ομιλίας και τις ώρες 14.00 – 15.00, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Μελών (ΕΕΑΕ και ΣΠΑΤΕ) για την συζήτηση σημαντικών τρεχόντων θεμάτων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*