Προϊόντα

Synet Health for All: Nοσοκομειακή περίθαλψη για όλους από τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική! 

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά έμπρακτα την προσήλωσή της στην κοινωνία δημιούργησε και προσφέρει ένα νέο, αληθινά καινοτόμο προϊόν

Read More »