Άρθρα Συνεργατών: Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

ESD head banner logo

Εξαίρεση ασφαλιστικής κάλυψης ιδιοκτήτη οχήματος (άρθρ.7 του Ν. 489/76)

νομικά βιβλία, νόμος, νομοθεσία

Η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη του παθόντος σε τροχαίο ατύχημα - Οι προστατευτικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και η απαξίωσή τους στην ελληνική έννομη τάξη - Υπό Γ. Αμπατζή

Read More »