σφυρί σε νομικά βιβλία

Παράταση με νόμο της παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου – Πότε είναι αντισυνταγματική

Παράταση με νόμο της παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου – Πότε είναι αντισυνταγματική η παράταση – Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή ΦΠΑ υπόκειται σε πενταετή παραγραφή

Η παράταση με νόμο (βλ. άρθρα 29 ν.3697/2009, 10 ν. 3790/2009, 82 ν. 3842/2010 (άρθρο 92 παρ.3 ν.3862/2010)) της προθεσμίας παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, αναγομένων σε ημερολογιακά έτη προγενέστερα του προηγούμενου της δημοσιεύσεως αυτού, αντίκεινται προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και εξειδικεύεται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος.

Το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) παρεγράφη εν προκειμένω, μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους 2002, εντός του οποίου έληξε η προθεσμία για υποβολή εκκαθαριστικής δηλώσεως. Δεν λαμβάνεται υπόψη η παράταση της πενταετούς παραγραφής με τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν. 3790/2009 και 82 του ν 3842/2010.

Δεκτή η προσφυγή από το ΔΕΑ της καθής η πράξη επιβολής του φόρου εταιρείας.

Απορρίπτεται από το ΣτΕ η αίτηση αναιρέσεως του προϊσταμένου της ΔΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου – Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*