Διεθνείς Ειδήσεις

EIOPA: Μετ’ εμποδίων ο δρόμος για τις ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικά Ταμεία

Τα επίπεδα κερδοφορίας των ασφαλιστικών κρατούν μια σταθερή πορεία με τις αποδόσεις των ίδιων κεφαλαίων στο 9% ωστόσο οι συνεχείς πιέσεις που ασκούνται στην κερδοφορία των, δύνανται να επιδεινώσουν την εικόνα τους στο μέλλον

Read More »

«Πλάθεται» η Πανευρωπαϊκή Σύνταξη: Ποια τα σημεία τριβής

Πρέπει να δοθεί στους καταναλωτές το κίνητρο ώστε να αποταμιεύουν μακροπρόθεσμα. Το γεγονός αυτό θα συνδράμει στο προγραμματισμό των ασφαλιστών ή άλλων παρόχων να επενδύουν μακροπρόθεσμα και να μπορούν να προσφέρουν τα ανάλογα οφέλη

Read More »

Euler Hermes: Στην αγορά το «Sync broker»

Η Euler Hermes κατέχει παγκόσμια πρωτιά στις ασφαλίσεις πιστώσεων με πάνω από 100 χρόνια εμπειρία στο κλάδο. Το δίκτυο της συγκεντρώνει και αναλύει μεταβολές φερεγγυότητας μικρών, μεγάλων και πολυεθνικών εταιρειών στην αγορά οι οποίες εκπροσωπούν το 92% του παγκοσμίου ΑΕΠ

Read More »

Τι είπε στο IW, στις Βρυξέλλες η Κομισιόν για ασφαλιστικές και επενδύσεις

Η Επιτροπή ενθαρρύνει την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τις επενδύσεις των ασφαλιστικών σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου, ωστόσο με σταθμισμένο τρόπο για το λόγο αυτό χαμήλωσε πρόσφατα τις κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει Solvency II για συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων

Read More »