Η ελληνική ιδιωτική ασφάλιση σε αριθμούς

Στην ετήσια έκθεσή της για την γενική εικόνα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, η ΕΑΕΕ παραθέτει στοιχεία σε αριθμούς για τα μεγέθη και τα ποσοστικά χαρακτηριστικά των ελληνικών εταιρειών για το 2023. Aναλυτικά:

  • 30 ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες: 17 υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων 3 πανελλαδικοί αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί
  • 50 ασφαλιστικές εταιρίες με καθεστώς εγκατάστασης
  • 2,17 δισ. € αποζημιώσεις ετησίως
  • 5 δισ. € παραγωγή ασφαλίστρων
  • 2,6 δισ. ασφαλίσεις κατά ζημιών 2,4 δισ. ασφαλίσεις ζωής
  • 17,4 δισ. € επενδύσεις 9,6% σε όρους ΑΕΠ

(Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι οι μεγαλύτεροι μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές που συνεισφέρουν στη σταθεροποίηση των αγορών και παρέχουν ρευστότητα ακόμα και σε περιόδους κρίσης).

Διοίκηση και μέλη

 

Διαβάστε επίσης:

Μεγάλο κενό ασφαλιστικής προστασίας στην Ελλάδα