Ι. Τοζακίδης: Ξεκαθαρίζει το δικαίωμα επί της παραγωγής

της Ελενας Ερμείδου

Η IDD κάνει πιο ξεκάθαρη την εικόνα ως προς τα δικαιώματα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών επί της παραγωγής  δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ Iωάννης Τοζακίδης μιλώντας στο 12ο Insurance Conference πρόσφατα.

Εκτιμά ότι η IDD και το άρθρο 5 που έχουν συμπεριληφθεί τα εμπορικά δικαιώματα είναι μία πολύ καλή αφετηρία προκειμένου να χτιστεί η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών και περισσότερο μεταξύ της  ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Και οι εταιρείες είναι οργανισμοί και  έχουν συμφέροντα τονίζει προσθέτοντας ότι καμία φορά γίνονται λάθη που μάλλον είναι ανθρώπινα. Ο νόμος, ωστόσο συμπληρώνει φωτίζει τις σκοτεινές πλευρές που υπήρχαν, εξισορροπώντας τις δυνάμεις.

Εμφαση δίνει στην νομοθεσία βάσει της οποίας η λύση μίας επαγγελματικής σχέσης με πρωτοβουλία μίας ασφαλιστικής εταιρείας με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ένα ποσό το οποίο θα στοιχίσει αμοιβές τριών ετών.

Αναφερόμενος γενικά στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση υπογραμμίζει και αυτός από την πλευρά του ότι ο κλάδος βρίσκεται σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο και σε φάση ωρίμανσης μαζί με τα σωματεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*