Φεύγουν οι μαύροι κωδικοί από την αγορά

της Ελενας Ερμείδου

Ορόσημο για την ασφαλιστική αγορά ήταν η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη. Η αγορά αποκτά μία φωνή, ενώ ταυτοχρόνως υλοποιούνται νέες οργανωτικές υποχρεώσεις και εφαρμόζονται πιο απαιτητικοί κανόνες ενημέρωσης για τον καταναλωτή, οι οποίοι κανόνες εξειδικεύονται για τη διανομή επενδυτικών προϊόντων, που βασίζονται σε ασφάλιση. Ενιαίο Μητρώο, IDD, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, GDPR είναι τρία ισχυρά εργαλεία στα χέρια της αγοράς

Οι “άσπροι” κωδικοί μένουν οι “μαύροι” αποχωρούν σταδιακά. Οι κατηγορίες των ασφαλιστικών που μένουν είναι τρεις και συμπληρωματικά λειτουργεί η κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου.

Σήμερα, όπως υπογράμμισε ο Διοικητής ΤτΕ στο 12 Insurance Conference η ασφαλιστική αγορά λειτουργεί:

  • Με το ηλεκτρονικό Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης, όπου εμφανίζονται όλοι οι νόμιμα δραστηριοποιούμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ως φυσικά πρόσωπα, καθώς και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων και όποιοι υπάλληλοι εμπλέκονται στην πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων,
  • Με κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, οι οποίες είναι σαφώς διακριτές και, συγκεκριμένα, μεταξύ τους ασυμβίβαστα,
  • Με λεπτομερέστερη γνώση για τα πρόσωπα που αποτελούν την αλυσίδα που μεσολαβεί από την ασφαλιστική επιχείρηση μέχρι τον πελάτη. Η γνώση αυτή παρέχεται τόσο προς την επιχείρηση, η οποία εγκρίνει εκ των προτέρων τη συνεργασία ανάμεσα στους κρίκους της αλυσίδας διανομής των προϊόντων της, όσο και προς τον καταναλωτή κατά το προσυμβατικό στάδιο ασφάλισης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ο κλάδος πανευρωπαϊκά καλείται με την θεσμική του ιδιότητα να παίξει σημαντικό ρόλο στην βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων και στην κλιματική μέσω της ανακατεύθυνσης επενδύσεων. Allianz, AXA, έχουν κάνει τα πρώτα βήματα, ανακατευθύνουν τις επενδύσεις τους από τον άνθρακα σε άλλες επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον.

.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*