Ασπίς – Commercial Value: Οι εξελίξεις για τις αποζημιώσεις όλων των συμβολαίων

Με τρεις διαφορετικές «ταχύτητες» καταβάλλονται οι αποζημιώσεις από τους εκκαθαριστές στους δικαιούχους – ασφαλισμένους του πάλαι ποτέ κραταιού ομίλου Ασπίς. Τα ποσά που λαμβάνουν όσοι έχουν ενταχθεί στις σχετικές λίστες και ειδικότερα τα ποσοστά κάλυψης των όσων προβλέπουν τα συμβόλαιά τους καθορίστηκαν από τα αποθέματα που είχε σχηματίσει ο όμιλος ανά εταιρεία (Ασπίς Πρόνοια – Commercial Value) και ανά τύπο συμβολαίου.

 Σύμφωνα με πληροφορίες του IW, την καλύτερη κάλυψη είχαν τα ατομικά αποταμιευτικά προγράμματα της Commercial Value τα οποία θα πληρωθούν στο 95% της αξίας τους, με τους ασφαλισμένους να έχουν ήδη λάβει από την εκκαθάριση ως προκαταβολή το 80% του ποσού που δικαιούνται.

 Για τα προγράμματα Unit Linked της εταιρείας οι αποζημιώσεις που θα καταβληθούν θα φθάσουν στο 77% των απαιτήσεων που έχουν οι ασφαλισμένοι, ενώ ήδη έχει καταβληθεί ας δοθεί ως προκαταβολή το 50% του σχετικού ποσού και για τα ομαδικά προγράμματα θα καταβληθεί συνολικά το 85% των προβλεπόμενων κεφάλαιων από τα συμβόλαια, με την προκαταβολή να φθάνει στο 60%.

Η όποια διαφορά προκύπτει ως ακάλυπτη βάσει των όσων προέβλεπαν τα προγράμματα της εταιρείας, θα καλυφθεί κατά 70% από το εγγυητικό κεφάλαιο Ζωής, εφόσον όμως πρώτα ολοκληρώσει τις πληρωμές της η εκκαθάριση.

 Σε ότι αφορά όμως την Ασπίς Πρόνοια, οι αποζημιώσεις της εκκαθάρισης κινούνται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, λόγω των πολύ περιορισμένων αποθεμάτων που διέθετε η εταιρεία.

 Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες του IW αναφέρουν ότι, για τα ατομικά αποταμιευτικά προγράμματα της εταιρείας η εκκαθάριση θα καταβάλλει το 20 με 25% των απαιτήσεων που έχουν οι ασφαλισμένοι, έχοντας ήδη καλύψει ως προκαταβολή το 9% των σχετικών ποσών.

 Για τα προγράμματα Unit Linked τα ποσά που θα καταβληθούν θα περιοριστούν στο 17 με 20% των απαιτήσεων με τις προκαταβολές να διαμορφώνονται στο 5%, ενώ για τα ομαδικά ασφαλιστήρια της εταιρείας, δεδομένου ότι τα αποθέματα ήταν σχεδόν μηδενικά, δεν θα καταβληθούν αποζημιώσεις, οπότε η όποια κάλυψη θα προέλθει μόνο από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.

One comment

  1. Δεν έχουν πληρωθεί όλα τα συμβόλαια Ζωής κατά 80% που είχε αγοράσει η Commercial Value από την Nordstern Colonia Hellas A.E.
    H IW δεν δίδει σωστές πληροφορίες.
    Προσωπικά δεν μου έχει κατατεθεί ούτε ένα ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*