Nέες καταβολές από την εκκαθάριση των Commercial Value και Ασπίς Πρόνοια

Σε συνέχεια της από 22 Μαίου 2023 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της COMMERCIAL VALUE AAE σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τις προσωρινές διανομές των Γενικών Κλάδων,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ  ότι στις 20 Φεβρουαρίου δόθηκαν εντολές πληρωμής στις πληρώτριες  τράπεζες για την καταβολή συνολικού ποσού διανομής 19.403 € περίπου (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία πιστοποίησης δικαιούχων και διανομής των Γενικών Κλάδων της COMMERCIAL VALUE AAΕ θα συνεχιστεί και μετά τη διενέργεια της τρέχουσας διανομής και προς τούτο καλούνται οι δικαιούχοι να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://www.aspispronia.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

211 4111215,  211 4111656-657,  211 4110942,  211 4111856

 

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 3 ν. 5024/2023 με το οποίο προστέθηκε παρ. 11 στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010, επέρχεται αυτοδίκαιη απόσβεση απαιτήσεων που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής (ΚΔΑ) της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρίας, οι οποίες δεν αμφισβητούνται ή για τις οποίες δημοσιεύθηκε δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο έως 24.2.2023 και για τις οποίες εκκρεμεί η πληρωμή λόγω μη συμμετοχής των δικαιούχων στη διαδικασία προσωρινών διανομών, εάν εντός αποσβεστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την τελευταία δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο, δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά διανομής. Η ανωτέρω αποσβεστική προθεσμία του ενός (1) έτους ισχύει και για κάθε απαίτηση που εντάσσεται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής (ΚΔΑ) με έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόμου, με χρόνο έναρξης της προθεσμίας την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης, που μεταρρυθμίζει τελεσίδικα την ΚΔΑ.

 

ΠΡΟΣ ΤΟN ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΛΕΙ

τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής που έχουν ενταχθεί στην ΚΔΑ της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, οι οποίες απαιτήσεις δεν αμφισβητούνται  ή για τις οποίες δημοσιεύθηκε δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο έως 24.2.2023 και για τις οποίες εκκρεμεί η πληρωμή λόγω μη συμμετοχής των δικαιούχων στη διαδικασία προσωρινών διανομών, να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πατήστε εδώ για να δείτε τα δικαιολογητικά) για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία προσωρινών διανομών είτε αυτές διενεργούνται από το προϊόν της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρίας είτε από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 5α και παρ. 5β του ν. 3867/2010, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους, από την τρίτη δημοσίευση της προβλεπόμενης στην παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 ως προστέθηκε με το άρθρο 35 παρ. 3 του ν. 5024/2023 σχετικής πρόκλησης, η οποία (τρίτη δημοσίευση) θα λάβει χώρα στις 28.3.2023. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η σχετική ενταχθείσα στην ΚΔΑ απαίτηση του δικαιούχου αποσβέννυται αυτοδικαίως, δηλαδή διαγράφεται και ο δικαιούχος δεν ικανοποιείται ούτε από το προϊόν της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρίας ούτε από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής στο πλαίσιο του αρ. 2 παρ. 5 (τελ. εδαφ.), 5 α και 5 β ν. 3867/2010.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής ΚΑΛΕΙ τους δικαιούχους απαιτήσεων που εντάσσονται στην ΚΔΑ, με έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, μετά τις 24.2.2023 να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πατήστε εδώ για να δείτε τα δικαιολογητικά) για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία προσωρινών διανομών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης που θα μεταρρυθμίζει τελεσίδικα την ΚΔΑ. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η σχετική ενταχθείσα στην ΚΔΑ απαίτηση του δικαιούχου αποσβέννυται αυτοδικαίως, δηλαδή διαγράφεται και ο δικαιούχος δεν ικανοποιείται ούτε από το προϊόν της ασφαλιστικής εκκαθάρισης ούτε από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής στο πλαίσιο του αρ. 2 παρ. 5 (τελ. εδαφ.), 5 α και 5 β ν. 3867/2010..

Πληροφορίεςwww.aspispronia.gr –  Εmailinfo@aspisliquidation.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  211 4111215, 211 4111656-657, 211 4110942, 211 4111856.

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: 1Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

Σε συνέχεια της από 01/02/2021 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τη διανομή, εκ μέρους του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (ΕΚΙΑΖ), της προκαταβολής των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 ν. 4714/2020 και της από 21/01/2021 απόφασης της Συνέλευσης των Μελών του ΕΚΙΑΖ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στις 15 Φεβρουρίου δόθηκε εντολή πληρωμής στην πληρώτρια  τράπεζα για την καταβολή ποσού διανομής 133.074€ περίπου, για 435 συμβόλαια (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών http://www.aspispronia.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

211 4111215, 211 4111656-657,  211 4110942, 211 4111856

COMMERCIAL VALUE AAE ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ

Σε συνέχεια της από 01 Φεβρουαρίου 2021 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της COMMERCIAL VALUE AAE σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τη Β’ Διανομή του Κλάδου Ζωής,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στις 12 Φεβρουαρίου δόθηκαν εντολές πληρωμής στις πληρώτριες  τράπεζες για την καταβολή συνολικού ποσού διανομής 102.723 € περίπου, για 33 συμβόλαια (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία πιστοποίησης δικαιούχων και διανομής του Κλάδου Ζωής της COMMERCIAL VALUE AAΕ θα συνεχιστεί και μετά τη διενέργεια της τρέχουσας διανομής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://www.aspispronia.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

211 4111215,  211 4111656-657,  211 4110942,  211 4111856

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*