Όλες οι εξελίξεις στους δείκτες ατυχημάτων και αποζημιώσεων

της Ελενας Ερμείδου

Εμφανώς αυξημένος σε σχέση με το 2020 ο αριθμός του συνόλου των ατυχημάτων μέσα στο 2021 με τον αριθμό των θανατηφόρων σε ανοδική τάση (περίπου 4%) σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα τελευταία έτη οι υλικές ζημιές δείχνουν να ακολουθούν ανοδική πορεία λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας ιδιαίτερα στον αστικό ιστό.

Το 2020 παρατηρήθηκε αναφέρει η KPMG  μία αυξητική μεταβολή των οχημάτων σε κυκλοφορία κατά 1.5% ο αριθμός των οποίων συνέχισε την ανοδική πορεία με το 2021 να δείχνει και πάλι άνοδο κατά 2% σε σχέση με το 2022

Δείκτης ζημιών Γενικών Ασφαλίσεων – καθαρές αποζημιώσεις (σωρευτικός)

Οι σημαντικές μεταβολές αποθεμάτων από προηγούμενες χρήσεις διαστρεβλώνουν τους δείκτες αποζημιώσεων. Αν λάβουμε υπόψη τις καθαρές αποζημιώσεις ιδιαίτερα έως και το 2018 όπου οι μεταβολές αποθεμάτων ήταν αξιοσημείωτες, παρατηρούμε αυξητική πορεία του δείκτη αποζημιώσεων που είναι και το αναμενόμενο μετά και τις συνεχείς μειώσεις τιμολογίων που σημειώθηκαν τα προηγούμενα έτη και ιδιαίτερα στον κλάδο αυτοκινήτου.

Το τελευταίο έτος ο δείκτης αποζημιώσεων δείχνει καθαρή σημασία ανόδου προερχόμενη κυρίως από τον κλάδο αυτοκινήτων.

Δείκτης ζημιών Αυτοκινήτου – καθαρές αποζημιώσεις (σωρρευτικός)

Η απελευθέρωση αποθεμάτων που σημειώθηκε έντονα τα προηγούμενα έτη είτε λόγω παραγραφής πενταετίας είτε λόγω θετικής εμπειρίας επιδρά διαστρεβλωτικά στον δείκτη αποζημιώσεων στον κλάδο αυτοκινήτου ως και το 2018. Το 2019, όπου η μεταβολή των αποθεμάτων δεν ήταν σημαντική παρατηρούμε τη σταθεροποίηση του δείκτη στα μέσα επίπεδα του 50%-55% με τον δείκτη να μειώνεται μέσα στην πανδημία στο 41% το 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείγματος, ο δείκτης των αποζημιώσεων για το 2021 ανήλθε σε 48% που δείχνει σαφή τάση ανόδου και επάρκειας στα μέσα επίπεδα.

Δείκτης Αποθεματοποίησης (Σύνολο Γενικές Ασφαλίσεις)

Οι μεταβολές που παρατηρούνται στον δείκτη αποθεματοποίησης στις Γενικές Ασφαλίσεις τόσο στον Απλό (εκκρεμείς αποζημιώσεις προς Ασφάλιστρα) όσο και στο Συνολικό Δείκτη (εκκρεμείς και ΑΜΔΑ προς Ασφάλιστρα) από το 2016 είναι κυρίως συνάρτηση της αύξησης των ασφαλίστρων διότι το επίπεδο των αποθεμάτων παρέμενε σχετικά σταθερό μέχρι το 2020. Το 2021 σημειώνεται μείωση του δείκτη λόγω ταυτόχρονης μείωσης του επιπέδου αποθεμάτων και αύξησης των ασφαλίστρων.

Δείκτης Αποθεματοποίησης (Αυτοκίνητο)

Όπως και στο σύνολο των γενικών ασφαλίσεων έτσι και στον κλάδο αυτοκινήτου, παρατηρείται μια σχετικά μικρή αλλά σταδιακή μείωση του δείκτη όπου τόσο λόγω καλής εμπειρίας πραγματοποιείται σταδιακή απελευθέρωση αποθεμάτων προηγούμενων χρήσεων όσο και το γεγονός της αύξησης της παραγωγής μεταβάλει τον δείκτη σε

ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη τριετία. Ο δείκτης θα ήταν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα αλλά ωστόσο διατηρείται σε υψηλά μέσα επίπεδα λόγω της συγκράτησης των τιμολογίων. 219%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*