Η απαραίτητη ασφαλιστική προστασία των επαγγελματιών απέναντι σε πολλαπλές προκλήσεις

Το κόστος της πρόληψης είναι ασήμαντο συγκρινόμενο με την ανάγκη να καλυφθεί ενδεχόμενη ζημία ή απώλεια

Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης είναι το απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία. Αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών πλήθους επαγγελματιών. Γιατροί, φαρμακοποιοί, μηχανικοί, τεχνίτες, λογιστές, στελέχη εταιρειών και πολλοί ακόμη επαγγελματικοί κλάδοι έρχονται σήμερα αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες προκλήσεις, όταν ήδη οι συνήθεις κίνδυνοι είναι αρκετοί: υγειονομική κρίση, disruption, κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα, προθεσμίες παράδοσης έργων, κίνδυνοι σωματικών βλαβών, απωλειών, πτώχευσης είναι κάποιες από αυτές τις προκλήσεις, και οι συνέπειες ενός λάθους ή μιας αστοχίας μπορεί να αποβούν εξαιρετικά κοστοβόρες για τους επαγγελματίες. 

Στην Ελλάδα, το μοναδικό επάγγελμα στο οποίο η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική είναι αυτό των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και, ατύπως, των γιατρών. Παρ’ όλα αυτά, ιδιαίτερα σήμερα, αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας το να αντιληφθούν οι επαγγελματίες ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και οι κίνδυνοι περισσότεροι και παράλληλα να αντιληφθούν ότι το κόστος από την κάλυψη μιας πιθανής ζημιάς ή απώλειας είναι σχεδόν πάντα πολλαπλάσιο του κόστους της ασφάλισης. 

Οι κίνδυνοι για τους οποίους ανησυχούν οι ασφαλισμένοι είναι άμεσα συνυφασμένοι με τα στοιχεία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν.

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται σαφές πως αν κάποιος δραστηριοποιείται σε έναν τομέα υψηλής εξειδίκευσης, όπου διακυβεύονται πολλά –όπως οι οικονομικοί ή νομικοί ή ιατρικοί σύμβουλοι–, τότε η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης είναι απαραίτητη. 

Τι είναι η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης

Η επαγγελματική αστική ευθύνη σάς καλύπτει στην περίπτωση που οι πελάτες σας διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. Ως επαγγελματίες, όσο άρτια και να εκτελείτε τα καθήκοντά σας, έρχεστε καθημερινά αντιμέτωποι με προκλήσεις και λάθη που πολλές φορές μπορεί να σας κοστίσουν ακριβά. 

Η επαγγελματική αστική ευθύνη καλύπτει κάθε ποσό το οποίο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι, κατά τον Νόμο, υποχρεωμένο να καταβάλει ως αποζημίωση, περιλαμβανομένων και των εξόδων και δαπανών του αιτούντος, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε απαίτησης ή οποιωνδήποτε απαιτήσεων υποβάλλονται κατά αυτού, υπαλλήλου ή διευθυντικού στελέχους του, λόγω αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης εκ μέρους του, κατά ή περί την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του. 

Τα εν λόγω ασφαλιστικά προγράμματα διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιομορφίες και τη φύση του επαγγέλματος, προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες, και τα ανώτατα ποσά που μπορεί να καταβάλει σε τρίτους η ασφαλιστική αναφέρονται στους όρους του συμβολαίου. 

Σε όλα τα προγράμματα καλύπτεται η λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή και συμπεριλαμβάνονται τόσο τα έξοδα της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει η επιχείρηση σε τρίτους όσο και τα δικαστικά έξοδα υπεράσπισης και τα έξοδα τυχόν εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

Αυτό που μπορεί κάθε επαγγελματίας να κάνει για να θωρακίσει την επιχείρηση, τη φήμη και την περιουσία του είναι να έχει ασφαλίσει την επαγγελματική του ευθύνη. Να διασφαλίσει, δηλαδή, ότι σε κάθε περίπτωση θα αποζημιωθεί και ότι την κρίσιμη ώρα θα έχει δίπλα του έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που θα φροντίσει την επιχειρησιακή του συνέχεια, σε όποιον κλάδο κι αν δραστηριοποιείται.

*από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*