Μαθήματα ασφάλισης XVI: Γιατί να ασφαλίσω το σπίτι μου;

O βασικός στόχος της ασφάλισης περιουσίας είναι να σας προστατέψει από οικονομικές ζημιές. Μέσω της καταβολής ενός μικρού ποσού, του ασφαλίστρου, σε μια ασφαλιστική εταιρία σήμερα διασφαλίζετε ότι εκείνη θα φέρει το βάρος μιας ενδεχομένως μεγάλης ζημιάς στο μέλλον. Άρα η ασφάλιση περιουσίας προστατεύει από ζημιά ή απώλεια στο σπίτι, η οποία μπορεί να κοστίσει πολλές χιλιάδες ευρώ.

Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζει το σπίτι μου;

Τα σπίτια μας ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται, το έτος και τα υλικά κατασκευής τους κινδυνεύουν από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, και σεισμό. Άλλοι κίνδυνοι είναι αυτοί της κλοπής, της διάρρηξης, των κακόβουλων επιθέσεων, καθώς και κίνδυνοι που προέρχονται από δική μας αμέλεια από την οποία μπορεί να προκληθεί ζημιά (π.χ. φωτιά, διαρροή νερού κ.ά. ).

Ποιες θεωρούνται φυσικές καταστροφές;

Με τον όρο φυσικές καταστροφές εννοούμε τα αιφνίδια γεγονότα που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, ανεμοθύελλες, καταιγίδες, κεραυνούς, δασικές πυρκαγιές, και σεισμούς, που επιφέρουν σημαντικές οικονομικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες.

Με πληροφορίες από το iknow-insurance.gr της ΕΑΕΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*