Μαθήματα ασφάλισης ΧΙΙ: Εάν δεν κινώ το όχημά μου, υποχρεούμαι να το ασφαλίσω;

Σύμφωνα με το Νόμο, η υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχήματος υφίσταται διαρκώς και για κάθε όχημα που φέρει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από το αν κινείται ή λειτουργεί το όχημα, εκτός και αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας ενός οχήματος (δηλαδή έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από την Πολιτεία διαδικασία ακινησίας) παύει να υφίσταται η υποχρέωση ασφάλισης αυτού.

Οποιαδήποτε άλλη «ακινητοποίηση», π.χ. σε μάντρα αγοράς αυτοκινήτων, στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης του ιδιοκτήτη, στο χώρο φύλαξης της εταιρίας ενοικιάσεως αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών κ.λπ., σε καμία περίπτωση δεν καταργεί την υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος.

Ποιες ζημιές από ατύχημα του αυτοκινήτου/ οχήματός μου καλύπτει το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης; Τι είδους αποζημίωση καταβάλλεται από την ασφαλιστική μου εταιρία και σε ποιους;

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης για ατύχημα αυτοκινήτου, η ασφαλιστική σας εταιρία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν σε “τρίτους” τα πρόσωπα των οποίων η ευθύνη καλύπτεται από το ασφαλιστήριο σας (όπως είναι δηλαδή ο ιδιοκτήτης, ο οδηγός του αυτοκινήτου, κ.λπ.) σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους.

Συγκεκριμένα, η ασφάλιση αυτή καλύπτει την αστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα “τρίτων”, περιλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. Αξίζει να διευκρινίσουμε ότι “τρίτα” πρόσωπα θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα, οι οποίοι αποζημιώνονται κανονικά σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά όχι ο οδηγός του οχήματος.

Η ασφάλιση περιλαμβάνει, επίσης, την κάλυψη της αστικής ευθύνης λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου, κύριου ή οδηγού του αυτοκινήτου ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση, και αυτό ανεξάρτητα από δεσμό συγγενείας.

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της ασφάλισης αστικής ευθύνης που έχω συνάψει για το αυτοκίνητό μου;

Σύμφωνα με το νόμο, η σύμβαση της υποχρεωτικής ασφάλισης του αυτοκινήτου σας είναι  σύμβαση ορισμένης διάρκειας, γεγονός που σημαίνει ότι η ασφάλισή σας ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται με ακρίβεια στο ασφαλιστήριό σας. Επομένως το συμβόλαιο σας έχει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης και συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα λήξης.

Η αυτόματη ανανέωση της διάρκειας ισχύος της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου έπαψε να ισχύει από το Μάιο του 2014.

Από το iknow-insurance.gr της ΕΑΕΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*