Ασφαλίσεις αυτοκινήτων: O “χάρτης” των δεικτών το 2023

Η Επιτροπή Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς της για παροχή πληροφοριών, αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή της, την έκδοση συνοπτικής αναφοράς με την πρώτη εκτίμηση των βασικών δεικτών των ασφαλίσεων αυτοκινήτων έτους 2023, με σκοπό την παροχή στατιστικής πληροφόρησης πριν την έκδοση της Στατιστικής Επετηρίδας του κλάδου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής που ολοκληρώθηκε χάρις στη συνεργασία των στελεχών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, σας κοινοποιούνται με τη μορφή εμπεριστατωμένης αναφοράς, η οποία είναι διαθέσιμη προς όλους μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ.

Η ασφάλιση αυτοκινήτου συνοπτικά

Η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα.

Συμμετέχει κατά 41% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 21% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2023). Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αναφέρεται στην εγγεγραμμένη παραγωγή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εγκατάσταση καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Η ως άνω οριζόμενη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2023 εκτιμάται στα 1,15 δισ. €, αυξημένη κατά 4% σε σχέση με το 2022.

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 29 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 96,2% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2023.

Τα στοιχεία που αφορούν το 2022 και προέρχονται από την Στατιστική Επετηρίδα του κλάδου, αφορούν τα οριστικά στοιχεία 28 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με συμμετοχή 88% στο σύνολο των ασφαλίσεων αυτοκινήτων.

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων των ετών 2022 και 2023 αντιστοίχως, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής:

Η εξέλιξη των βασικών δεικτών και η ανάλυσή τους ανά τύπο ασφαλισμένου οχήματος (με βάση την εκτίμηση πρώτου έτους), φαίνονται στα επόμενα γραφήματα:

2. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Οχημάτων

Όσον αφορά την κάλυψη αστικής ευθύνης οχημάτων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που
συμμετείχαν στην έρευνα, προκύπτουν τα εξής

Πίνακας 5: Συχνότητα ζημιών ανά χρήση 2021-2023 (αστική ευθύνη οχημάτων)

Δείτε στο παρακάτω λινκ ολόκληρη την έρευνα

Εγκύκλιος_24659_Motor_Total

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*