Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαΐου του Ε.Ι.Α.Σ.

Παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς

Θεματολογική ευρύτητα και εξειδίκευση στα εργασιακά ενδιαφέροντα των διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας, χαρακτηρίζουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαΐου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (E.I.A.Σ.)

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε υβριδικό περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό σχεδιασμό:

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής
Τρίτη και Πέμπτη, 14 και 16 Μαΐου 2024, 16:00 – 19:20

Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Τομείς Α και Β,
Έναρξη: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024, σε περιβάλλον e-learning

Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ομαδικών Ασφαλίσεων και Αξιολόγησης Εταιρικών Κινδύνων, EIAS Certified Specialist in Group Insurance and Corporate Risk Underwriting,
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00-19.20, από την Τρίτη, 21 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024

Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Προετοιμασίας Απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα,
Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 27, 28 και 29 Μαΐου 2024, 14:00 – 19:20

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων και Εργασιών, Digital Business, Digital Marketing, e-Sales, Social Media and Communications,

Τετάρτη και Πέμπτη, 29 και 30 Μαΐου 2024, 16:00 – 19:20

Η διαρκής εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς αποτελεί εγγύηση προόδου και περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνογνωσίας του. Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ε.Ι.Α.Σ. συνεισφέρει πάντοτε και ουσιαστικά, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας και των προοπτικών σταδιοδρομίας των διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας, από κοινού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*