Εγχειρίδιο Προϊόντων Αστικής Ευθύνης Αστική Ευθύνη Βιομηχανικών Κινδύνων

Αστική Ευθύνη Βιομηχανικών Κινδύνων

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ έχει, όπως γνωρίζετε, εντάξει στις δράσεις της τη δημιουργία «Εγχειριδίου Προϊόντων Αστικής Ευθύνης» που στόχο έχει να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές πτυχές της τεχνικής προσέγγισης στην ανάληψη κινδύνων του κλάδου αστικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ασχολήθηκε με την τεχνική προσέγγιση της ανάληψης του κινδύνου της Αστικής Ευθύνης Βιομηχανικών Κινδύνων. Το Εγχειρίδιο Προϊόντων Αστικής Ευθύνης (εφεξής «Εγχειρίδιο»), το οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ, έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στο να υποστηρίξει και να διευκολύνει τα νέα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς στον τρόπο αξιολόγησης του εκάστοτε κινδύνου.

Στο «Εγχειρίδιο» αυτό δεν περιλαμβάνεται επεξήγηση των ασφαλιστικών όρων, καθώς αυτό αποτελεί αντικείμενο του «Ερμηνευτικού Λεξικού Αστικής Ευθύνης», το οποίο επίσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ.

Επισημαίνεται ότι όλες οι περιγραφές & οι περιλήψεις που αφορούν ασφαλιστικές καλύψεις και περιλαμβάνονται στο «Εγχειρίδιο», προορίζονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν τροποποιούν ή επηρεάζουν τους όρους/προϋποθέσεις/εξαιρέσεις οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Οι ασφαλιστικές καλύψεις διέπονται αποκλειστικά και μόνον από τους όρους/προϋποθέσεις/εξαιρέσεις της εκάστοτε συναφθείσας μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστικής σύμβασης.

Το «Εγχειρίδιο» θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες κατηγορίες κινδύνων και ελπίζουμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις κυρίες Εύα Βαρουχάκη, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας & Διεθνών Σχέσεων (210 33 34 106, e.varouchaki@eaee.gr) και Μαρία Φαράντου, Νομικό Σύμβουλο (210 33 34 136, m.farantou@eaee.gr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*