Ανεξάρτητοι πράκτορες και μεσίτες: Αυτοί ασφαλίζουν σκάφη και μεταφερόμενα εμπορεύματα

Παρά τη συνεχή άνοδο της τεχνολογίας και των ψηφιακών εφαρμογών που μπορεί να προσφέρουν πολύ εύκολα στην οθόνη μας προσφορές για ασφάλιση, η σημαντικότητα της διαμεσολάβησης παραμένει πάντα στο προσκήνιο. Για πολλούς και διάφορους λόγους και όχι μόνο στο κρίσιμο τομέα της Υγείας.

Τα τελευταία στοιχεία για επιμέρους κλάδους ασφάλισης που δημοσίευσε η ΕΑΕΕ αφορούσαν τις ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων και τις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής. Δυο τομείς που απαιτούν εξειδίκευση. Σε αυτές όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία πρωταγωνιστούν ανεξάρτητοι πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων. Αναλυτικά:

Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων 

Στους επαγγελματίες που ανήκουν στη κατηγορία μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες ανήκει το 68,51% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου, ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (16,93% αντίστοιχα)

Σκάφη Αναψυχής

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (60,7% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (25,9% αντίστοιχα). Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*