Ενέργεια: Πολύ μεγάλη η ασφαλιστέα ύλη, κίνδυνοι και ευκαιρίες

του Βάιου Κρόκου

Όπως γίνεται αντιληπτό, πληθώρα νέων ευκαιριών δίνει στην ασφαλιστική βιομηχανία ο εν εξελίξει ενεργειακός μετασχηματισμός στη χώρα βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της Ε.Ε και των έργων που πραγματοποιούνται ή έχουν προγραμματισθεί.

Η ασφαλιστέα ύλη που προκύπτει είναι τεράστια και ο ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί ισχυρό σύμμαχο, καθώς αναλαμβάνει πρακτικά ένα μέρος του ρίσκου που επωμίζεται ένας «επενδυτής» στην Ενέργεια μπροστά σε μια σειρά κινδύνων που ελλοχεύουν: κατά την τέλεση ενός έργου, την συντήρηση και τη λειτουργία κ.α ή στην περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής. Έχουν επισημανθεί, άλλωστε, πολλές φορές από τον ασφαλιστικό κλάδο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εμφανίζονται άλλωστε πιο συχνά ακόμα και τις νότιες χώρες της Μεσογείου και την Ελλάδα ειδικότερα.

Οι κίνδυνοι πληθαίνουν και απαιτείται εξειδίκευση για: ανεμογεννήτριες, αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκές μονάδες, αιολικά και υδροηλεκτρικά πάρκα, γεωθερμικά συστήματα, θερμικά ηλιακά συστήματα, συστήματα ηλιακού κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης, παθητικά ηλιακά συστήματα ή τεχνολογίες βιομάζας (μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο) και πολλά άλλα.

Ειδικότερα, το ενδιαφέρον γίνεται όλο και πιο έντονο για εθνικά και τοπικά έργα γύρω από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Για παράδειγμα, εστιάζοντας σε ένα συμβόλαιο για μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση η ασφάλιση έρχεται να καλύψει μια σειρά κινδύνων, είτε πρόκειται για ένα φωτοβολταϊκό σταθμό/πάρκο, είτε αναφερόμαστε για ένα οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα – σε στέγες μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, μικρών επιχειρήσεων, κτηρίων του Δημοσίου, εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Οι καλύψεις μπορούν να αφορούν την διάρκεια κατασκευής, τοποθέτησης – συναρµολόγησης, συντήρησης, και λειτουργίας.

Οι κίνδυνοι μπορεί να καλύπτουν οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη φυσική απώλεια ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται όπως ή για λόγω ανωτέρου βίας.

Ενδεικτικά οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν κάλυψη με:

-Αστική Ευθύνη προς Τρίτους αλλά και Εργοδοτική Ευθύνη για πέραν του ΙΚΑ, για τυχόν ατυχήματα που μπορεί συμβούν.

-Κάλυψη ζημιών από τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, πολιτικές ταραχές.

-Κάλυψη για την περίοδο εκτεταμένης συντήρησης.

-Κάλυψη ζημιών σε υφιστάμενη περιουσία για μονάδες πάνω σε στέγες.

-Κάλυψη εσφαλμένη μελέτης για εργασίες Πολιτικού Μηχανικού.

-Ασφάλιση Περιουσίας και Μηχανικών Βλαβών μετά την παράδοση και έναρξη της λειτουργίας της μονάδας

– Κάλυψη για απώλεια ή ζημιά της ασφαλισμένη μονάδας ή σταθμού καθώς επίσης και η Απώλεια Μικτών Εσόδων συνεπεία ασφαλισμένη υλικής ζημιάς, λόγω διακοπής παροχής ενέργειας προς τη ∆ΕΗ, από κάτω κινδύνους όπως πυρκαγιά, κεραυνό, σεισμό, έκρηξη κ.α

– Κάλυψη για κακοτεχνία, αμέλεια, βραχυκύκλωμα κλπ

Σε κάθε περίπτωση, στην ασφαλιστική αγορά διατίθενται πολλά και με διαφορετικά χαρακτηριστικά προγράμματα, ενώ το επόμενο διάστημα, με την περαιτέρω αύξηση του ενδιαφέροντος για ΑΠΕ, θα διατεθούν ακόμα περισσότερα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μελετήσει προσεχτικά την λίστα των εξαιρέσεων και να απευθυνθεί στον ασφαλιστικό του σύμβουλο.

*από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*