Πρόεδρος της GAMA Hellas, o Δημήτρης Γαβαλάκης

της Ελενας Ερμείδου

Τα ηνία του παραρτήματος της GAMA Hellas αναλαμβάνει ο Δημήτρης Γαβαλάκης.

Η GAMA Global Hellas είναι το εγκεκριμένο και επίσημο παράρτημα του Διεθνούς Οργανισμού GAMA Global για την Ελλάδα και την Κύπρο και το πρώτο στην Ευρώπη. Αποτελεί τον μοναδικό τρόπο σύνδεσης μελών από την Ελλάδα και την Κύπρο με τον Διεθνή Oργανισμό. Λειτουργεί ως ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός εξήντα και πλέον έτη μετά τη σύστασή της στις ΗΠΑ, με 9 παραρτήματα σε όλον τον κόσμο. Πρόκειται για τη μοναδική ένωση που ασχολείται αποκλειστικά με την κάλυψη των αναγκών επαγγελματικής ανάπτυξης όπως και με θέματα ηγεσίας τα οποία απασχολούν στελέχη πρώτης γραμμής, συντονιστές και διευθυντές στον κλάδο των ασφαλιστικών, χρηματο-οικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών.

Πρώτιστο μέλημα της GAMA ήταν και παραμένει η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης παγκοσμίου εμβέλειας και εγνωσμένου κύρους μαζί με γνωστικά μέσα, πόρους και εργαλεία σε συνδυασμό με ερευνητικά δεδομένα τα οποία προσφέρει στα μέλη. Προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης συναδέρφων και ομοτίμων και αποκλειστικές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, επιβραβεύοντας τους ηγέτες που διακρίνονται στους ανωτέρω κλάδους και επιτυγχάνουν την αριστεία.

Γράφει για την GAMA ο Δημήτρης Γαβαλάκης: “Η εμπειρία μου στα LAMP της GAMA ξεκινά μόλις από το 2014. Παρότι έχω συμμετάσχει μόλις σε 3 συνέδρια έχω εισπράξει μοναδικές εμπειρίες. Πέρα από τις χρήσιμες ιδέες που εισπράττω κάθε χρόνο από τη συμμετοχή μου στα συνέδρια αλλά και από την πρόσβαση μου, ως μέλος, στο υλικό του site της GAMA, θα ξεχώριζα, επιπλέον, την κουλτούρα απλόχερης προσφοράς εμπειριών, τεχνικών και επαγγελματικών πρακτικών και μάλιστα χωρίς ίχνος ελιτισμού η αυθεντίας παρότι εκφράζεται από επαγγελματίες υψηλότατων εισοδημάτων και πλούτου εμπειριών. Όλοι ισότιμα, ταυτόχρονα μαθητές και δάσκαλοι στην κοινή αντίληψη για διεκδίκηση της συνεχούς αυτοβελτίωσης μας“.

Φανή Θεοφανίδου στο παράρτημα της Gama Hellas, από το 2016, και συνεχίζει

Από το 2016, η Φανή Θεοφανίδου είναι αυτή που βρίσκεται στην επικοινωνία του ελληνικού παραρτήματος της GAMA, ο άνθρωπος που έδωσε πνοή στην GAMA Hellas, o άνθρωπος που ήταν πάντα κοντά στον κόσμο και τις εταιρείες, προσφέροντας ποιότητα.

Η Φανή θεοφανίδουν έχει φτιάξει και οργανώσει όλο το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι μεταφρασμένο στην ιστοσελίδα www.gamahellas.com

Η Φανή Θεοφανίδου, επανεξελέγην και συνεχίζει στην GAMA Hellas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*