Μαθήματα ασφάλισης ΧΙΧ: Μπορώ να ασφαλίσω το σπίτι μου κατά τη διάρκεια μίας φυσικής καταστροφής;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποζημιωθεί μία κατοικία είναι να είναι εκ των προτέρων ασφαλισμένη. Είναι αυτονόητο πως δεν μπορεί κάποιος να αγοράσει εκ των υστέρων ασφάλιση για να καλύψει μία ζημιά που έχει ήδη συμβεί ή ακόμη για κίνδυνο που είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί, όπως κατά τη διάρκεια που εξελίσσεται μια φυσική καταστροφή.

Η ασφάλιση διαφυλάσσει από αιφνίδιους και τυχαίους κινδύνους. Αυτό σημαίνει πως, όταν για παράδειγμα έχει ήδη ξεκινήσει μία πυρκαγιά η οποία είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου, ο κίνδυνος δεν είναι πλέον τυχαίος και αβέβαιος, καθώς είναι πλέον εξαιρετικά πιθανό να υποστεί ζημιά το σπίτι μου από την πυρκαγιά. Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει η βασική αρχή της ασφάλισης που είναι η εκ των προτέρων κάλυψη τυχαίων, μελλοντικών και αβέβαιων κινδύνων.

Πόσα σπίτια ασφαλίζονται στην Ελλάδα; Οι επιχειρήσεις είναι ασφαλισμένες;

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ, ασφαλίζονται 1 εκ. σπίτια από τα 6,5 εκ., δηλαδή το ποσοστό ανέρχεται σε 15%. Εξαιρουμένων των ακατοίκητων σπιτιών, το ποσοστό ανεβαίνει σε 25%. Ως προς τις επιχειρήσεις, ασφαλίζονται 200 χιλ. επιχειρήσεις από τις 500 χιλ. (με τουλάχιστον ένα εργαζόμενο), δηλαδή το ποσοστό ανέρχεται σε 40%.

Στην Ευρώπη, η διείσδυση της ασφάλισης διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά στις περισσότερες χώρες είναι υψηλότερη από την Ελλάδα, δηλαδή η Ελλάδα έχει μεγάλο κενό προστασίας (μη ασφαλισμένες ζημιές).

Για ποιους λόγους η διείσδυση ασφάλισης είναι χαμηλή στην Ελλάδα;

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους η διείσδυση της ασφάλισης είναι χαμηλή είναι οι εξής:

  • Μη συνειδητοποίηση της έκθεσης στον κίνδυνο και της αύξησης σε συχνότητα και σφοδρότητα των φαινομένων φυσικών καταστροφών
  • Έλλειψη κάποιας υποχρέωσης άλλης από την δανειακή σύμβαση (σε άλλες χώρες υφίστανται διατάξεις που άμεσα ή έμμεσα οδηγούν τους πολίτες ν’ ασφαλιστούν)
  • Έλλειψη κινήτρων (π.χ. έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα) και υψηλή φορολόγηση ασφαλίστρων
  • Η εντύπωση ότι η αποκατάσταση των ζημιών της ιδιωτικής περιουσίας, είναι υποχρέωση του Κράτους
  • Η ελλιπής γνώση ότι το ασφάλιστρο είναι μια σχετικά χαμηλή δαπάνη σε σχέση με την αξία του περιουσιακού στοιχείου (της τάξεως τις χιλίοις)

Aπό το iknow-insurance.gr