Στο team του ΕΕΑ ο εξειδικευμένος σε ασφαλιστικά θέματα δικηγόρος Σπ. Φρεμεντίτης

Η ομάδα των συνεργατών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ενισχύεται με τον δικηγόρο- διαμεσολαβητή εξειδικευμένο επί ασφαλιστικών θεμάτων Σπύρο Φρεμεντίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών μπορούν να απευθύνονται στον κ. Φρεμεντίτη για ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα, είτε μέσω γραπτού μηνύματος στο email: asfalistika@eea.gr, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος στο mail asfalistika@eea.gr

Σημειώνεται πως η υπηρεσία αυτή δεν υποκαθιστά δικηγόρους, ούτε διεκπεραιώνει δικηγορικές υποθέσεις αλλά παρέχει γενικές πληροφορίες στα μέλη του επιμελητηρίου σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία και δίνει κατευθύνσεις για τους τρόπους επίλυσης τυχόν προβλημάτων τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*