Η Groupama και φέτος δίπλα στον Πανελλήνιο Σύλλογο «Αγάπη για Ζωή»

Η Groupama Ασφαλιστική παραμένει, για 5η χρονιά, αρωγός στο σπουδαίο έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων & Στήριξης ΑΜΕΑ «Αγάπη για Ζωή», συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αγορά ειδικών αναπηρικών αμαξιδίων για τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων.

Η Groupama Ασφαλιστική επιλέγει με αυτόν τον τρόπο να βρίσκεται «Σίγουρα δίπλα» σε έναν Σύλλογο που σκοπός της ίδρυσής του είναι η ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων μέσα από δράσεις που στοχεύουν  στη μάθηση, την κατανόηση του Κ.Ο.Κ., τη σωστή και ασφαλή κυκλοφοριακή αγωγή και εν κατακλείδι στην πρόληψη και αποφυγή των τροχαίων περιστατικών που κοστίζουν ζωές αλλά και επιφέρουν σοβαρά κινητικά προβλήματα στους επιζήσαντες. Επιπλέον, ο Σύλλογος «Αγάπη για τη Ζωή», μέσα από το επιτυχημένο πρόγραμμα ανακύκλωσης πλαστικών καπακιών, εξασφαλίζει την αγορά απλού τύπου αναπηρικού αμαξιδίου για άτομα που το έχουν ανάγκη.

Η Groupama Ασφαλιστική, θέτοντας στο επίκεντρο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης τον συνάνθρωπο, έχει στόχο όχι μόνο να στηρίξει εμπράκτως τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αλλά και να εμφυσήσει στο ευρύ κοινό θεμελιώδεις αξίες, όπως αυτές του εθελοντισμού, της προσφοράς και της αλληλοβοήθειας.