Στα χέρια των Lloyds δικαστική απόφαση. Τι γράφει

της Ελενας Ερμείδου

Την τελική έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αγγλίας και της Ουαλίας έλαβαν τα Lloyds του Λονδίνου για την μεταφορά μέρος χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων συμβολαίων που διακρατούν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και συγκεκριμένα στην θυγατρική τους με έδρα το Βέλγιο.

Να σημειωθεί ότι η ίδρυση θυγατρικής από τα Lloyds του Λονδίνου στο Βέλγιο ακούστηκε μετά το αποτέλεσμα από την ψηφοφορία της Βρετανίας που όριζε την έξοδο της από την ΕΕ. Στόχος των Lloyds η αποφυγή αρνητικών συνεπειών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που θα επέφερε το Brexit.  Έτσι η Ασφαλιστική Αγορά του Λονδίνου ανακοίνωσε την πρόθεση της να χρησιμοποιήσει ένα γραφείο με έδρα τις Βρυξέλλες για να μεταφέρει εκεί, τις Ευρωπαϊκές της επιχειρήσεις που ενδεχομένως να επηρεαστούν από την στέρηση των δικαιωμάτων που δίνει το  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ωστόσο η Εθνική Τράπεζα του Βελγίου από τις αρχές του 2019 παίρνει κινδύνους

Μέσω του Ευρωπαϊκού Γραφείου των Lloyds οι αντισυμβαλλόμενοι των Lloyds σε όλον τον ΕΟΧ θα διατηρήσουν τις πολιτικές τους μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου για το Brexit .

Η Lloyd’s Insurance Company SA είναι σε θέση να γράφει κινδύνους Περιουσίας και Ατυχημάτων από 30 κράτη του ΕΟΧ. Οι κίνδυνοι υποστηρίζονται μετά από συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τα συνδικάτων των Lloyds.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*