Ηλεκτροκίνηση: Οι κίνδυνοι για τις αλυσίδες εφοδιασμού

της Έλενας Ερμείδου

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα σηματοδοτήσει αλλαγές και στην αλυσίδα εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία είναι ήδη ευάλωτη, λόγω του μικρού αριθμού εξειδικευμένων παραγωγών.

Ενώ η ιδέα του just-in-time είναι εδώ και θα μείνει, οι νέες διαδικασίες, τα υλικά και οι τρόποι εργασίας θα δημιουργήσουν νέους κινδύνους σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, περιλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών κινδύνων, των κινδύνων που απορρέουν από το νομικό πλαίσιο, των cyber κινδύνων και των πολιτικών.

Η ταχεία μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση απαιτεί από τους κατασκευαστές να προμηθεύουν τους πελάτες τους με βιώσιμα εξαρτήματα και πρώτες ύλες όσο αυξάνεται η παραγωγή.

Προβλέπεται ότι θα υπάρξει μεγάλη αύξηση της ζήτησης για κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το κοβάλτιο και το λίθιο (η προσφορά λιθίου θα τριπλασιαστεί έως το 2025, ξεπερνώντας την τρέχουσα προσφορά).

Η αποτελεσματική ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών θα είναι επομένως απαραίτητη για τη μείωση της εξάρτησης από κρίσιμες πρώτες ύλες και για τον περιορισμό των κινδύνων που προκύπτουν από ελλείψεις πρώτων υλών.

Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες θα δώσουν επίσης έμφαση στην ανιχνευσιμότητα και τη διαφάνεια των αλυσίδων εφοδιασμού πρώτων υλών αν οι κατασκευαστές προωθήσουν το μοντέλο της αειφόρου ανάπτυξης.

Αλλάζουν οι απαιτήσεις στην ασφάλιση

 Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα έχει πολλές επιπτώσεις στην ασφάλιση και τις απαιτήσεις για αποζημιώσεις, καθώς η τεχνολογία γεννά νέους κινδύνους. Η ευθύνη μετατοπίζεται εντός της αλυσίδας εφοδιασμού.

Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρικά οχήματα θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντων αυτοκινήτου, αν και θα υπάρξουν επίσης συνέπειες για τις εμπορικές ασφαλίσεις του κλάδου περιουσίας & ατυχημάτων, σύμφωνα με την Allianz Global Corporate Specialty.

Ευθύνες προϊόντων

Οι νέες και υπάρχουσες τεχνολογίες θα δοκιμαστούν από τις πραγματικές συνθήκες και τις ακραίες συνθήκες οδήγησης, ενώ άλλες, νέες διαδικασίες παραγωγής, όπως η εκτύπωση 3D ή 4D, θα μπορούσαν να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Η δομή των ηλεκτρικών οχημάτων

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα αποτελούνται από λιγότερα μέρη, αλλά πιο ολοκληρωμένα/συμπαγή μέρη. Αυτό που αποτελείται από τρία μέρη σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο, σήμερα, έχει μόνο ένα μέρος σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ωστόσο, ο μικρότερος αριθμός εξαρτημάτων συνδέεται όλο και περισσότερο μέσω αισθητήρων και ενσωματωμένου λογισμικού, προσθέτοντας πολυπλοκότητα και εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το πώς αλληλεπιδρούν αυτά τα μέρη και ποιος ευθύνεται για οποιοδήποτε ελάττωμα.

Την ίδια στιγμή, η ηλεκτροκίνηση χρησιμοποιεί περισσότερα μικρο-προϊόντα (μικρά εξαρτήματα), τα οποία σχεδιάζονται και παράγονται ξεχωριστά. Αν ο κύκλος ζωής διαφόρων εξαρτημάτων ενός από τα ολοκληρωμένα μέρη δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα, το κόστος επισκευής μπορεί να είναι πολύ υψηλό.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς και οι επαγγελματικές ευθύνες

Οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και έκρηξης που σχετίζονται με μπαταρίες υψηλής τάσης θα μπορούσαν να φέρουν σωρεία απαιτήσεων στον κλάδο περιουσίας & ατυχημάτων από τους αυξημένους κινδύνους πυρκαγιάς κατά τον χειρισμό και την αποθήκευση μπαταριών.

Η αύξηση της χρήσης του λογισμικού και των δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιές στον σκληρό δίσκο και στο λειτουργικό πρόγραμμα. Επίσης, ανοίγουν νέα ζητήματα cyber κινδύνων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*