Παράταση για το πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής ζητά η ΠΟΑΔ

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, η ΠΟΑΔ ζητά να δοθεί παράταση για την ένταξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η ΠΟΑΔ προτάσσει συγκεκριμένα επιχειρήματα αιτιολογώντας το αίτημά της, μεταξύ άλλων τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν για τα δικαιολογητικά έσοδα και έξοδα του Α τριμήνου 2020 που θα υποβάλλονται μηνιαίως με καταληκτική ημερομηνία την 10η επομένου μηνός.

Στην επιστολή επισημαίνεται το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στην παρούσα κατάσταση για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που αποτελούν τον παραγωγικό ιστό της χώρας.

«Η Πολιτεία μέσω των μέτρων στήριξης που εξήγγειλε και ενέταξε σε αυτά το 85% των επιχειρήσεων κινήθηκε άμεσα και αποτελεσματικά και ειδικότερα με το πρόγραμμα “Επιστρεπτέα Προκαταβολή” παρέχεται ένα ακόμη πολύ σημαντικό εργαλείο άμεσης οικονομικής ενίσχυσης και στήριξης που θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση των επιχειρήσεων και στήριξη της πραγματικής οικονομίας» τονίζει.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει, «για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους ΚΑΔ 66.22.. θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τις αντικειμενικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε μετά την ένταξη μας και ειδικότερα για τα δικαιολογητικά έσοδα και έξοδα του ‘Α τριμήνου 2020 που θα υποβάλλονται μηνιαίως με καταληκτική ημερομηνία την 10η επομένου μηνός. Για να γίνουμε πιο σαφείς, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές δηλώνουν τα ακαθάριστα έσοδα τους βάσει εκκαθάρισης που εκδίδεται από τους προμηθευτές μας τις Ασφαλιστικές Εταιρίες με το κλείσιμο της χρήσης του φορολογικού έτους. Κατά συνέπεια τα μηνιαία έσοδα που καλούμαστε να δηλώσουμε είναι πρώτον έναντι εκκαθάρισης και δεύτερον δεν μας παρέχονται ούτε στις επιχειρήσεις μας , αλλά ούτε και γνωστοποιούνται στο TAXIS σε μηνιαία βάση με αποτέλεσμα να απαιτείται χρονοβόρα διαδικασία και προετοιμασία για την ορθή αποτύπωση των οικονομικών μας στοιχείων πολύ πέραν της 10ης Απριλίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Αίτησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*