Ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης «γύρισε σελίδα»

της Έλενας Ερμείδου

Η εφαρμογή της Οδηγίας IDD για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, υπό τη διοργάνωση των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και με τη στήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, αποτέλεσαν γεγονότα-ορόσημο για τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης το 2019.

Στόχος της συνδιάσκεψης ήταν να ενώσει τις διάσπαρτες τοπικές φωνές του κλάδου και να γίνει θεσμός ώστε να πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Επίσης, να συμβάλει στην υποστήριξη του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης αλλά και του ρόλου της Πολιτείας.

Η πανελλήνια δικτύωση του κλάδου για την απόκτηση ενιαίας παρουσίας και τη συνδιαμόρφωση κοινών χειρισμών στα θέματα που τον αφορούν επιτυγχάνεται αποτελεσματικά, ενώ καθοριστικός είναι και ο ρόλος των σωματείων, τα οποία έχουν την αρωγή των επιμελητηρίων στο να αναπτύξουν δράσεις αυτόνομες και πανελλαδικές, για να διασυνδεθούν ισχυρά μεταξύ τους, συντελώντας στην εξέλιξη του κλάδου.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί έχει ο επιμελητηριακός θεσμός. Τα κατά τόπους επιμελητήρια συνεργάζονται με τα σωματεία και ανοίγουν έναν δίαυλο συνεργασίας, πληροφόρησης, ενημέρωσης και ενιαίας δράσης, οδηγώντας στη συσπείρωση του κλάδου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σημαντικά με συντονισμένες προσπάθειες.

Στόχος των δράσεων των επιμελητηρίων είναι, μεταξύ άλλων, η στενή συνεργασία μεταξύ των πανελλήνιων σωματείων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (ΠΟΑΔ-ΠΣΑΣ-ΠΣΣΑΣ-ΣΕΜΑ), στο πλαίσιο της ΕΑΔΕ, αλλά και η ενδυνάμωση της δραστηριότητας των τοπικών, ανά νομό ή ανά περιφέρεια, σωματείων, για την πρόοδο του κλάδου.

Μεταξύ των βασικών στόχων της συνδιάσκεψης είναι οι ακόλουθοι:

• Ανάδειξη της αξίας του επαγγέλματος
• Αντιμετώπιση του φορολογικού και του ασφαλιστικού του κλάδου
• Διεκδίκηση φοροαπαλλαγής ασφαλίστρων (κλάδου ζωής και περιουσίας)
• Δράσεις για τη διευκόλυνση της εισόδου νέων στο επάγγελμα
• Αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών
• Συνέχιση της προσπάθειας για την καταπολέμηση των ανασφάλιστων
• Διαφάνεια-δικαίωμα συμβολαίου
• Εκπόνηση μελετών για το μέλλον του επαγγέλματος
• Νομική και φοροτεχνική στήριξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
• Ευρωπαϊκά προγράμματα και ασφαλιστική διαμεσολάβηση
• Διερεύνηση υλοποίησης επαγγελματικού ταμείου
• Υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς

Δύο είναι τα κύρια ζητούμενα, κατά τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου:

α) τα δικαιώματα του κλάδου και

β) τα μερίδια του κλάδου στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα, η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη των επιμελητηρίων γεφύρωσε το κενό που υπήρχε, κατοχυρώνοντας τη δύναμη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην αγορά.

Στην 1η Εθνική Συνδιάσκεψη συμφωνήθηκε η θεσμική της συνέχιση, προσδιορίστηκε ο διακριτός ρόλος του έργου επιμελητηρίων και σωματείων και η ανάγκη ευρύτερης συνεργασίας των δύο πλευρών. Τονίστηκε, επίσης, η πρόθεση ενίσχυσης των σωματείων και η δημιουργία αυτών που δεν έχουν συσταθεί, αλλά κυρίως αναδείχθηκε η ανάγκη «δικτύωσης» όλων των μελών του κλάδου, η οποία μπορεί να προσδώσει νέες προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης.

«Δυνατό χαρτί» στα «χέρια» της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η IDD

Η ενσωμάτωση της IDD επιφέρει πολλαπλές ευθύνες στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, δημιουργώντας χώρο μόνο για επαγγελματίες, οι οποίοι θα διεκπεραιώνουν σύνθετες λύσεις προς όφελος των πελατών τους, καθώς και απλές υπηρεσίες. Η διαχείριση της πολυπλοκότητας προϋποθέτει βαθιά γνώση, διά βίου εκπαίδευση, προσαρμοστικότητα και διαρκή παρακολούθηση.

Ο νέος νόμος 4583/2018 βοηθά στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση του κύρους της ασφαλιστικής αγοράς, ωστόσο απαιτείται σεβασμός ως προς αυτά που ορίζονται στα άρθρα του νόμου και, κυρίως, του Κώδικα Δεοντολογίας.
Η IDD, μαζί με την ενσωμάτωση της νέας εθνικής νομοθεσίας, θέτει τους κανόνες ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι (εναλλακτικά δίκτυα και τα τρία επίπεδα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης) να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, όπως κατά περίπτωση αναφέρονται στον νόμο. Δηλαδή όποιος έχει επαρκή κεφάλαια να μη λειτουργεί εις βάρος των πιο αδύναμων. Οι αξίες και ο σεβασμός είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές για να προχωρήσει η αγορά.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της αγοράς, η σταδιακή προσαρμογή από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τις ασφαλιστικές εταιρείες συνεχίζεται. Οι περισσότερες συμβάσεις έχουν ενσωματωθεί στη νέα νομοθεσία.

Το άρθρο 4 ξεκαθαρίζει πλήρως τους ορισμούς των τριών κατηγοριών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης:

α) ασφαλιστικοί πράκτορες,

β) συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων,

γ) μεσίτες ασφαλίσεων, περιγράφοντας με σαφήνεια το έργο κάθε κατηγορίας.

Το άρθρο 5 ξεκαθαρίζει τα δικαιώματα των ανωτέρω κατηγοριών, βάζοντας τέλος στα «σκοτεινά σημεία» των σχέσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο νέος νόμος δεν επιτρέπει οποιεσδήποτε πολιτικές, βάζοντας δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα το «εταιρικό συμφέρον» υπεράνω των σχέσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και εταιρειών. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, λυθεί η σύμβαση από την πλευρά της ασφαλιστικής επιχείρησης, υποχρεούται να καταβάλει ποσό που ισούται με τις προμήθειες τριών (3) ετών. Για το τελευταίο σημείο έχουν υπάρξει διαφωνίες και παρερμηνεύσεις, χωρίς, ακόμη, να έχει δοθεί κάποια λύση.

*αναδημοσίευση από τον Οδηγό Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 2019

Πατήστε εδώ για να δείτε online την ετήσια ψηφιακή έκδοση

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*