Επαγγελματικά Ταμεία: Το χάσμα με την Ε.Ε. και οι υψηλότερες αποδόσεις στην Ελλάδα

του Βάιου Κρόκου

Η κατακερματισμένη εποπτεία, ο υψηλός απαιτούμενος χρόνος αδειοδότησης και το υψηλό εποπτικό κόστος φαντάζουν ακόμα σοβαρά “αγκάθια” ώστε να υπάρξει πρόοδος στην δημιουργία επιπλέον Επαγγελματικών Ταμείων. Παράλληλα, απαιτείται πολιτική βούληση, η αλλαγή νοοτροπίας και η αποδοχή πως τα δημόσια ταμεία δεν θα μπορούν να καλύπτουν εσαεί επαρκώς τις συνταξιοδοτικές δαπάνες, πόσο μάλλον με την κατάσταση που διαμορφώνεται σε επίπεδο δημογραφικού.

Κινητικότητα, ωστόσο, παρατηρείται το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τα Επαγγελματικά Ταμεία. Είτε με την ίδρυση νέων, είτε με το γεγονός πως πληθαίνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις γύρω από αυτά.

Τεράστιο το χάσμα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και τους ευρωπαϊκούς όρους είναι πράγματι μεγάλο: Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η συνολική περιουσία των Επαγγελματικών Ταμείων του δεύτερου πυλώνα αυξήθηκε γρηγορότερα από το ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες – μέλη. Ο σταθμισμένος μέσος όρος του λόγου της περιουσίας των Επαγγελματικών Ταμείων ως προς το ΑΕΠ ήταν ίσος με 133,36% το 2017 (125,73% το 2016). Στην Ελλάδα, ο λόγος αυτός διαμορφώθηκε στο φτωχό 0,8% καταδεικνύοντας ότι υπάρχει μεγάλος χώρος για ανάπτυξη του κλάδου της επαγγελματικής ασφάλισης!

Άλλες διαφορές; Όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία της EIOPA (ως το 2016), ο αριθμός των Επαγγελματικών Ταμείων ξεπερνά τα 155.400, ενώ τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια τους ξεπερνούν τα 3,8 τρισ ευρώ, αποτελώντας το 24% του ΑΕΠ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α μέχρι το τέλος του 2018: 128.627 χιλ. είναι το σύνολο των ασφαλισμένων μελών στα 18 εν λειτουργία Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Πρακτικά, 2,72% είναι το ποσοστό ενεργών ασφαλισμένων σε ΤΕΑ επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ενώ μόλις σε 3,41% το ποσοστό ενεργών ασφαλισμένων σε ΤΕΑ επί απασχολούμενων.

Ποιες οι υψηλότερες αποδόσεις

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συνολική αξία του ενεργητικού των 18 εν λειτουργία Τ.Ε.Α αυξάνεται κάθε χρόνο την τελευταία 3ετία. Για το 2018 σημειώθηκε αύξηση 3,4% έναντι του 2017 και το ενεργητικό συνολικά διαμορφώθηκε στο 1.38 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά οι υψηλότερες αποδόσεις στην τελευταία τριετία και οι καλύτερες σωρευτικές αποδόσεις ΤΕΑ από αρχή διαχείρισης ως το τέλος του 2018:

Μονόδρομο χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη ενός πολύ-πυλωνικού Ασφαλιστικού Συστήματος, ενώ, αναφέρθηκε αναλυτικά στα οφέλη της ενσωμάτωσης της νέας κοινοτικής Οδηγίας IORP II στο εθνικό Δίκαιο, ο Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ο οποίος ήταν τιμώμενος ομιλητής στην Ετήσια ΓΣ της Interlife. Σημειώνεται πως μόλις πριν λίγες μέρες δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το νέο ΤΕΑ της Interlife.

Ο κ. Νούνης είχε παρευρεθεί πρόσφατα σε ειδικό πανελ του 12th Insurance Conference στο οποίο συζητήθηκαν όλες οι πτυχές του ζητήματος αναφορικά με τους 3 πυλώνες ασφάλισης & το μέλλον των Επαγγελματικών Ταμείων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*