Γόρδιος δεσμός η σχέση Ομαδικών Ασφαλιστηρίων-ΤΕΑ

της Ελενας Ερμείδου

Τα κενά του νόμου 5078/2023 (ΦΕΚ Α’211/20.12.2023) ο οποίος εισάγει εκτεταμένες τροποποιήσεις στην  φορολογική μεταχείριση των εισφορών και των παροχών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης /(ΤΕΑ) αλλά, και των ασφαλίστρων και του ασφαλίσματος των ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ανέδειξε χτες το 5ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Πλέον αυτών το συνέδριο ερεύνησε τους λόγους που η θέση των ΤΕΑ στην Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, όταν η μέση απόδοση που πέτυχαν το 2023 οι διαχειριστές κεφαλαίων ύψους 2.139 δισεκατομμυρίων ευρώ των 32 Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στα οποία συμμετέχουν 222.671 εργαζόμενοι όλων των κλάδων της οικονομίας κυμαίνονταν στο 9,5%.

Συζητήθηκε έντονα η θέσπιση του ανώτατου ορίου στις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης υπέρ των ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης και των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων για συνταξιοδοτικές παροχές, μεταξύ άλλων αντιπαραθέτοντας τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη υπέρ του εργαζόμενου στο πλαίσιο των ομαδικών ασφαλιστηρίων με συνταξιοδοτικό χαρακτήρα.  Μισθωτοί, μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που εμπίπτουν σε διατάξεις νόμων, κτλ.

Καταγράφηκαν, απαντώντας ταυτόχρονα στα κρίσιμα ερωτήματα,  τα θεσμικά εμπόδια, οι στρεβλώσεις και τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, η ανεξήγητη, κατά την πλειοψηφία της κατάργηση των φορολογικών κινήτρων σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές απολαβές των ελλήνων, τις υψηλές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων. Αλλά και η δυσμενή θέση που βρίσκονται τα ομαδικά ασφαλιστήρια με τις αλλαγές που έγιναν και έχουν τεθεί εν ισχύει από τις αρχές του 2024.

Ομαδικά ασφαλιστήρια

Στα ομαδικά ασφαλιστήρια εισήχθη η διάταξη με βάση την οποία στην (ήδη ισχύουσα) εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις των ασφαλίστρων που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων τίθεται) ως πρόσθετη προϋπόθεση αυτά να μην υπερβαίνουν το 20% του ακαθάριστου εισοδήματος του εργαζομένου από μισθωτή εργασία, εκτός εάν η υπέρβαση αφορά ποσά, η καταβολή των οποίων επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

ΤΕΑ

Στα ΤΕΑ, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης προαιρετικής ασφάλισης, και Αλληλοβοηθητικά Ταμεία εισάγονται ρητές διατάξεις  που δεν προϋπήρχαν στον νόμο, .ενώ  καθορίζονται νέοι φορολογικοί συντελεστές ως προς τη φορολογική μεταχείριση των παροχών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και άλλων ταμείων προαιρετικής ασφάλισης και των ασφαλισμάτων των ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων. Προσαυξήσεις φορολογικών συντελεστών όταν κάποιος ασφαλίζεται σε πολλούς φορείς και έχει ξεπεράσει ένα όριο ηλικίας και έχει κάτω από πέντε έτη ασφάλισης.

Διευκρινίσεις

Ο νομοθέτης  μας είπε ότι δεν στοχεύει σε πρόωρες ρευστοποιήσεις συμβολαίων. Οι διατάξεις αυτές όμως χρήζουν των διευκρινίσεων του νομοθέτη, διαφορετικά τα Επαγγελματικά Ταμεία στην Ελλάδα θα αντιπροσωπεύουν το 4,85% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της και το 5,97% των απασχολουμένων στην αγορά εργασίας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*