Στο ΦΕΚ οι νέοι Κ.Α.Δ για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Πραγματοποιήθηκαν οι τροποποιήσεις – όπως δημοσιεύθηκε και στο ΦΕΚ – αναφορικά με την απόφαση της ΑΑΔΕ για την αλλαγή των ΚΑΔ στους ασκούντες την ασφαλιστική διαμεσολάβηση μετά την αλλαγή των ιδιοτήτων με πρόσφατο νόμο για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για τις επιχειρήσεις όπου στο φορολογικό Μητρώο υπάρχουν ενεργές δραστηριότητες με τους ΚΑΔ των οποίων παύει η χρήση, θα γίνει αντιστοίχιση με κεντρικές διαδικασίες, διακοπή και έναρξη της δραστηριότητας 66.22.10.01, χωρίς ενέργεια των φορολογουμένων.

3. Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, θα αποσταλεί ενημερωτικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, στον λογαριασμό των φορολογουμένων στο TAXISnet.

Σημειώνεται ότι η αλλαγή θα γίνει αυτόματα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες μετά από παρέμβαση του ΕΕΑ στην ΑΑΔΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*