Πώς μπορείτε να δείτε τα στοιχεία, τις καλύψεις και τα κεφάλαια των ασφαλιστηρίων σας

Αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και αρκετοί οργανωμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, παρέχουν πλέον τη δυνατότατα στους πελάτες τους να έχουν πρόσβαση μέσω συγκεκριμένων προσωπικών κωδικών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και να παρακολουθούν οι ίδιοι τα ασφαλιστήριά τους, τις καλύψεις που έχουν, τα ασφαλισμένα κεφάλαια, τις ημερομηνίες λήξης τους και γενικώς να γνωρίζουν επακριβώς όλα τα στοιχεία της ασφάλισής τους.

 Σε μια εποχή στην οποία κυριαρχεί η ηλεκτρονική πληροφόρηση, η δυνατότητα αυτή δίνει το δικαίωμα στον καταναλωτή να πληροφορείται ή/και να ελέγχει οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε την πορεία των ασφαλιστηρίων του, ώστε να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις ή να κάνει χρήση των καλύψεων. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η δυνατότητα αυτή έχει συνδυαστεί και με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής απευθείας υποβολήςαπό τον καταναλωτή και σχετικών αιτημάτων ή τροποποιήσεων.

 Οι εξελίξεις αυτές δεν ανεξαρτητοποιούν κατ’ ανάγκη τον καταναλωτή από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, δεν παρακάμπτουν τον τελευταίο. Αντιθέτως, αναβαθμίζεται ο συμβουλευτικός του ρόλος, ώστε να μπορεί ο ίδιος ο καταναλωτής να συμμετέχει στις διαδικασίες ασφάλισής του, με την προϋπόθεση βέβαια ότι και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής εξελίσσεται, προσαρμόζεται στην ηλεκτρονική εποχή και παρέχει όλες αυτές τις δυνατότητες στους πελάτες ή τους υποψήφιους πελάτες του.

Αναδημοσίευση από τον Οδηγό Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*