ΝCCI: Η μεγαλύτερη πρόσκληση στον ασφαλιστικό κλάδο το 2019

Περισσότερα από τα μισά στελέχη που απασχολούνται στον ασφαλιστικό κλάδο θεωρούν την προσαρμογή ενός μεταβαλλόμενου εργατικού δυναμικού και εργασιακού χώρου στις επιχειρήσεις ως την κορυφαία πρόκληση για το 2019 σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλιστικής Αποζημίωσης (ΝCCI).

Οι ασφαλιστές εκφράζουν την ανησυχία τους για τους νέους και μεταβαλλόμενους κινδύνους που συνδέονται με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού, τους ανειδίκευτους εργαζόμενους, τους ανεξάρτητους εργολάβους και τη νέα τεχνολογία.

Το NCCI με έδρα τη Φλόριντα διεξήγαγε σχετική μελέτη ανάμεσα σε περισσότερα από 100 ασφαλιστικά στελέχη τον Σεπτέμβριο του 2018, περιορίζοντας τις προκλήσεις του κλάδου σε πέντε βασικά θέματα που αφορούν την αποδοτικότητα, το ιατρικό κόστος, το νομοθετικό και νομικό περιβάλλον και το μέλλον του τομέα.

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν την οπτική τους όσον αφορά σε πιθανές λύσεις αντιμετώπισης του ζητήματος ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου εργατικού δυναμικού.

Επί παραδείγματι, τόνισαν ότι οι εν λόγω αλλαγές μπορούν να αντιμετωπιστούν με «εγγυήσεις και στατιστικές αναλύσεις, με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και με την προσαρμογή της τιμολόγησης» σύμφωνα με την έκθεση του NCCI.

Τα στελέχη που ασχολούνται με τον ασφαλιστικό κλάδο έδωσαν επίσης έμφαση στην ανάγκη «επαφής μέσω δημόσιων καμπανιών αλλά και προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργοδοτών με στόχο ένα πιο ασφαλές εργασιακό περιβάλλον».

Στο οικονομικό μέτωπο, όσοι συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν τις ανησυχίες τους σχετικά με την ικανότητά τους να διατηρούν την κερδοφορία και τα επίπεδα ασφαλίστρων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις μεταβολές στις τάσεις του κόστους ζημιών, στη νομοθεσία και στην οικονομία.

«Πολλοί ασφαλιστές εξετάζουν λεπτομερώς τα επίπεδα των ασφαλίστρων προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικά» αναφέρεται στην μελέτη. «Μερικοί αναζητούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων αγορών. Άλλοι πραγματοποιούν αυστηρότερους ελέγχους στις δαπάνες και αναζητούν ευρύτερη αποτελεσματικότητα μέσω τεχνολογίας».

Τα ιατρικά έξοδα και ο καθορισμός της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης είναι μια άλλη ανησυχία, την οποία εκφράζει ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το 25% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με το NCCI.

Οι ασφαλιστές ανέφεραν επίσης ότι εξακολουθούν να προβληματίζονται έναντι της «πολιτικής αστάθειας και του αντίκτυπου της νέας νομοθεσίας» αναφέρει η ίδια έρευνα.
Άλλες ανησυχίες περιελάμβαναν το μέλλον κλάδου και τις τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με την έκθεση.

Με πληροφορίες από το businessinsurance.com

Διαβάστε επίσης:

Τέσσερις μύθοι για την ασφάλεια ζωής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*