Ο νέος χάρτης της αγοράς και η θέση της Interamerican

της Ελενας Ερμείδου

Ετος μεγάλο αλλαγών στην αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης θα είναι το 2018. Οδηγός των αλλαγών θα είναι η IDD, τα PRIP’s, η GDPR,  αλλά και οι ανάγκες των πελατών – καταναλωτών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις αλλαγές στην νομοθεσία, στην υγεία, στις συντάξεις, συνολικά στο ασφαλιστικό σύστημα.

Βάσει των διεθνών προτύπων και των εξελίξεων που δρομολογούνται στην εγχώρια αγορά, η ασφαλιστική διαμεσολάβηση αλλά και οι ασφαλιστικές καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους στην αγορά και να διαμορφώσουν ένα νέο χάρτη πορείας.

Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών, η Interamerican έχει σχεδιάσει και αναπτύσσει τα το σύστημα της πολυκαναλικής διανομής, συνάπτοντας συνεργασίες με μεσίτες ασφαλίσεων και πράκτορες στην αγορά. Ηδη, η παραγωγή της στο κλάδο κατά ζημιών κυμαίνεται περίπου στο 60% στο αυτοκίνητο και 40% στους γενικούς κλάδους. Με την είσοδο δε, των νέων κινδύνων στην αγορά το ποσοστό αυτό πιθανά να αλλάξει. Για παράδειγμα η ασφαλιστική ξεκίνησε να αξιοποιεί τις δυνάμεις της στην ασφάλιση ζωικού κεφαλαίου και παράλληλα βελτιώνει τα προϊόντα του κλάδου αγροτικών ασφαλίσεων. Στο κλάδο ασφάλισης ζωής και υγείας έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα τελευταία, διαμορφώνοντας ένα νέο χάρτη πορείας τόσο για την ίδια όσο και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Σημαντικό ρόλο στην σωστή προώθηση και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων έχει και η εκπαίδευση, όπου ήδη και σε αυτό το κομμάτι, η εταιρεία έχει δείξει το ενδιαφέρον της μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της επαγγελματικής επαναπιστοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της μητρικής Achmea (λειτουργικό αποτέλεσμα 349 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 319 εκατ. ευρώ κατά το 2016), η Interamerican ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2017.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*