Σε ύδατα σύνθετων κινδύνων πλοηγεί η Blue Aigaion Insurance Solutions

Αποκλειστική δραστηριότητα τηs Blue Aigaion Insurance Solutions αποτελεί η προώθηση και διαμεσολάβηση σε παρεχόμενα ασφαλιστικά προγράμματα και συμφωνίες (Εξουσιοδοτήσεις Δέσμευσης/Binding Authorities και Συμφωνητικά Αναδοχής Κινδύνων/Bulking Lineslips) με Συνδικάτα των Lloyd’s Λονδίνου και κορυφαίους αγγλικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς με δείκτη φερεγγυότητας Α+ (σύμφωνα με τις αντιπροσωπείες εκτίμησης Standard & Poor’s και ΑΜ Best).

«Πρωτοστατούμε στις θαλάσσιες ασφαλίσεις για τρεις δεκαετίες και παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, διακατεχόμενοι πάντοτε από τις ίδιες αρχές και αξίες. Αυτή ακριβώς η Συνέπεια του Παρελθόντος είναι και η Εγγύηση για το Μέλλον μας» σχολιάζει ο πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας Ν. Βελλιάδης.

Συνεχής επιδίωξη της Blue Aigaion, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι η προσφορά νέων ποιοτικών χαρακτηριστικών στην εγχώρια ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα διεθνή στάνταρ στους πελάτες και συνεργάτες της και διατηρώντας συγχρόνως τις ίδιες αρχές και αξίες που πρεσβεύει από το 1995. Η πλούσια εμπειρία και βαθιά γνώση στα εξειδικευμένα περιβάλλοντα της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς τής επιτρέπουν να προσφέρει άμεσες λύσεις στα πιο απαιτητικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Οι υπηρεσίες του Ναυτιλιακού Τμήματος της εταιρείας είναι οι εξής:

 • Ασφαλίσεις Πλοίων

(Εμπορικών / Επιβατηγών / Αλιευτικών / Ειδικών Υπηρεσιών & Πλοία Βοηθητικής Ναυτιλίας)

Ασφαλίσεις Hull & Machinery (Ιδίων Ζημιών)

Ασφαλίσεις Protection & Indemnity Risks (Αστική Ευθύνη Πλοίων)

Ασφαλίσεις War Risks (Πολεμικών Κινδύνων)

Ασφαλίσεις Mortgagees Interest Insurance (Ενυπόθηκου Ενδιαφέροντος Πιστωτών)

Ασφαλίσεις Builders’ Risks (Κατασκευαστικών Κινδύνων Πλοίων)

Ασφαλίσεις Freight Demurrage & Defense (Νομικής Προστασίας Πλοιοκτήτη)

 • Ασφαλίσεις Σκαφών

(Ιδιωτικών / Επαγγελματικών  / Επιβατηγών Τουριστικών / Ναυταθλητικών / Επαγγελματικών Θαλασσίων Σπορ / Εκπαιδευτικών)

 • Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων/Σκαφών
 • Ασφαλίσεις Τουριστικών Λιμένων (Μαρινών) και Εμπορικών/Ακτοπλοϊκών Λιμένων
 • Ασφαλίσεις Επαγγελματικής και Νομικής Ευθύνης Ναυπηγοεπισκευαστικών Μονάδων και Εταιριών Παροχής Τεχνικών Ναυτιλιακών Εργασιών
 • Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων και Ευθυνών Μεταφορέων και Διαμεταφορέων (Παραγγελιοδόχων μεταφοράς).
 • (ΝΕΟ) Ασφαλίσεις Ευθύνης Διαχειριστριών Εταιρειών Πλοίων, Ναυλωτών και Φορτωτών Πλοίων 
 • Ασφαλίσεις Αεροσκαφών και Νομικής Ευθύνης Αεροδρομίων

Υπηρεσίες λοιπών τμημάτων:

Τμήμα Γενικών Ασφαλειών

 • Ασφαλίσεις Τεχνικών έργων (κατά παντός κινδύνου εργολαβίας)
 • Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης (Miscellaneous Classes)
 • (ΝΕΟ) Ασφαλίσεις  Επαγγελματικής  Ευθύνης  Νοσοκομείων  &  Κλινικών  και  παντός επιχειρήσεων υγείας / Φαρμακευτικών Εταιρειών & Προϊόντων / Κλινικών δοκιμών
 • (ΝΕΟ) Γενική Αστική Ευθύνη & Εργοδοτική Ευθύνη, Γενική Αστική Ευθύνη Προϊόντος
 • (ΝΕΟ) Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Τουριστικών Πρακτόρων (Agents
 • (ΝΕΟ) Ασφαλίσεις Διαδικτυακών Κινδύνων (Cyber Risks)
 • (ΝΕΟ) Ασφαλίσεις  Περιβαλλοντικής  Ευθύνης  προς  τρίτους  (τυχαία/ατυχηματική  & σταδιακή ρύπανση)
 • (ΝΕΟ) Ασφαλίσεις Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (D&ODirectors & Officers Liability)

Αντασφαλιστικό Τμήμα

Η Blue Aigaion προσφέρει ήδη σε τουλάχιστον 25 ασφαλιστικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής προαιρετικές αντασφαλίστηκες υπηρεσίες μέσα από ισχυρές συνεργασίες και επιχειρηματικές σχέσεις με ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Η παροχή ισχυρής αντασφαλιστικής προστασίας, η άμεση εξυπηρέτηση και η αξιοπιστία είναι από τις βασικές της αξίες – «ακριβώς αυτά που θα περίμενε ένας ασφαλιστής από έναν εδραιωμένο μεσίτη, με μια συσσωρευμένη εμπειρία πάνω από 40 χρόνια στο διεθνές ασφαλιστικό περιβάλλον».

Στόχο της εταιρείας αποτελεί η ίδρυση γραφείου στο εμπορικό κέντρο του Ντουμπάι προς αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολυάριθμων πελατών και η σταδιακή εδραίωσή της στην ελληνική και στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά.

Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων

Στο πλαίσιο της διασφάλισης υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στους συνεργάτες και στους πελάτες της, προσαρμοζόμενη άμεσα στις διατάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, η Blue Aigaion εντάσσει στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της και εφαρμόζει την «Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων».

Μέσω της διαδικασίας που εφαρμόζεται, διασφαλίζεται ότι όλες οι αιτιάσεις εξετάζονται και αντιμετωπίζονται άμεσα και αξιόπιστα, με τη συλλογή και αξιολόγηση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

Περισσότερες πληροφορίες, στον εταιρικό ιστότοπο www.aigaionblue.gr.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*