Η Ιδιωτική Σύνταξη σε νούμερα

Η ιδιωτική σύνταξη αποτελεί μια ανεξάρτητη ανταποδοτική σύνταξη που έρχεται να συμπληρώσει το εισόδημά μας κατά τη δημόσια συνταξιοδότηση. Ο ασφαλισμένος επιλέγει ο ίδιος: πότε θα συνταξιοδοτηθεί καθώς και το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ. Με βάση αυτές τις παραμέτρους διαμορφώνονται και οι εισφορές του.

Όπως αναφέραμε η ιδιωτική σύνταξη είναι ανταποδοτική, που σημαίνει ότι ουσιαστικά ο ασφαλισμένος ρυθμίζει τη σύνταξη που θα πάρει ο ίδιος με τις καταβολές του, απελευθερωμένος από την αβεβαιότητα των δημοσίων ταμείων και όλων εκείνων των παραγόντων, οικονομικών και δημογραφικών, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη προοπτική της σύνταξής του καθώς και το όριο για την ηλικία συνταξιοδότησής του.


Ας δούμε με νούμερα τι σημαίνει η ιδιωτική σύνταξη και φυσικά κατά πόσο συμφέρει η σύναψη ενός τέτοιου συμβολαίου ξεκινώντας με ένα παράδειγμα που θα μας βοηθήσει στη κατανόηση.

Έστω ότι έχουμε έναν εργαζόμενο 30 ετών που αμείβεται με 900€ το μήνα. Ο συγκεκριμένος επιλέγει να συνταξιοδοτηθεί στα 65 του με εισφορές 66€ το μήνα. Το ποσό αυτό παραμένει σταθερό καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος και έχει τεθεί από τον ασφαλισμένο ώστε να μπορεί να το καταβάλλει δίχως να κινδυνεύσει το πρόγραμμα του στο μέλλον, καθιστώντας το βιώσιμο.

Στο παραπάνω πίνακα βλέπουμε το συνολικό πόσο αποταμιεύσεων του ασφαλισμένου για όλα τα έτη του μέχρι τα 65 (28.000€) όπου και τερματίζει η πρώτη φάση του προγράμματος και ξεκινά η δεύτερη. Ο ασφαλισμένος μπορεί στη δεύτερη φάση του προγράμματος να επιλέξει ανάμεσα στο εφάπαξ, που στη περίπτωσή του ανέρχεται σε 41.047€ ή τη σύνταξη όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω πίνακα.

Ο υπολογισμός έχει γίνει με πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου

Όπως παρατηρείται το εφάπαξ που εξασφαλίζει είναι 41.047€. Στα 13.047 € είναι το κέρδος της αποταμίευσής του και του καταβάλλονται άμεσα εφόσον το επιλέξει.

Εναλλακτική του εφάπαξ είναι η σύνταξη, την οποία και επιλέγει για όσα έτη επιθυμεί να του καταβάλλεται. Η διάρκεια καταβολής επηρεάζει και το ποσό της σύνταξης.

Έτσι για παράδειγμα αν επιλέξει καταβολή για 10 έτη, η μηνιαία του σύνταξη ορίζεται στα 369.35€ και παραμένει αμείωτη, επιστρέφοντας του συνολικά 44.322€.

Τα 44.322€ προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε το 369.35Χ12 που είναι οι μήνες και το γινόμενό τους επί 10 που είναι τα χρόνια καταβολής.

Στη περίπτωση της επιλογής της σύνταξης για 15 έτη η σύνταξη διαμορφώνεται σε 255.7€ το μήνα και οι συνολικές απολαβές του ασφαλισμένου θα φτάσουν τα 46.026€.

Για τα 20 και 25 χρόνια οι συνολικές απολαβές φθάνουν τα 47.760€ και 49.524€ με ποσά σύνταξης 199€ και 165.08€ αντίστοιχα. Η σύνταξη του παραμένει σταθερή και αμείωτη για όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησης και μπορεί όποτε επιθυμεί να τη διακόψει και να λάβει εφάπαξ το υπόλοιπο των μηνιαίων καταβολών του βάση πίνακα εξαγοράς.

Όπως αντιλαμβάνεστε τα συνταξιοδοτικά προγράμματα παρέχουν απόλυτη ελευθερία στον ασφαλισμένο να επιλέξει ότι επιθυμεί, όποτε το επιθυμεί. Στοχεύστε στο εφάπαξ αν μπορείτε να συμπληρώνετε τη σύνταξή σας με επιπλέον εισοδήματα πέραν της δημόσιας σύνταξης και θέλετε να έχετε ένα καλό κεφάλαιο στην άκρη για δικές σας ανάγκες ή στήριξη της οικογένειας, των παιδιών και εγγονιών σας ή κάλυψη τυχών έκτακτων εξόδων.

Επιλέξτε τη σύνταξη αν το κεφάλαιο δεν είναι πρώτη σας προτεραιότητα και επιθυμείτε να αυξήσετε σημαντικά τη δημόσια σύνταξη. Έτσι και αλλιώς διατηρείται το δικαίωμα όποτε το επιθυμείτε να ρευστοποιήσετε το υπόλοιπο σας λαμβάνοντας το με τη μορφή εφάπαξ.

Η απόδοση των αποταμιεύσεων σας είναι εγγυημένη, δίχως κανένα ρίσκο για το κεφάλαιο που αποταμιεύεται. Η επιτυχία του προγράμματος έγκειται σε ένα και μόνο πράγμα, την ολοκλήρωση της περιόδου αποταμίευσης. Για το λόγο αυτό η επιλογή του ποσού της αποταμίευσης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, προγραμματισμό και σύνεση. Μπορείτε να ξεκινήσετε με 50€ το μήνα και με μέγιστο έως το 8% του εισοδήματός σας για να διατηρείτε το πρόγραμμα βιώσιμο. Όποτε το επιθυμείτε μπορείτε να ενισχύσετε το πρόγραμμά σας με έκτακτες καταβολές αυξάνοντας το εφάπαξ ή τη σύνταξή σας, ο κορμός του προγράμματος όμως, επιβάλλεται να είναι βιώσιμος.

Αντικείμενο ενός σύγχρονου συνταξιοδοτικού σχεδιασμού είναι η βιωσιμότητα και η υψηλή ανταποδοτικότητα. Με σταθερές εισφορές και με ηλικία είσπραξης όσο γίνεται πιο νωρίς ώστε να σας επιτρέψει να χαρείτε περισσότερο τα χρόνια μπροστά σας.

Πηγή: www.idiotiki-syntaxi.gr